Ontwikkeling 'cloud fietsparkeertechnologie' in Amsterdam

dinsdag 17 mei 2016
timer 4 min
De fiets is een onmisbaar vervoermiddel in Amsterdam. Dagelijks leggen Amsterdammers circa twee miljoen kilometer af op de fiets. Een logische keuze: in vergelijking met andere vervoermiddelen is fietsen in de stad goedkoop, snel en schoon. Deels om deze redenen is het fietsgebruik in de hoofdstad de afgelopen twintig jaar met meer dan veertig procent gegroeid. En deze groei zet door. Zo neemt het aantal fietsritten van en naar treinstations in 2020 naar verwachting met 25 procent toe. Het investeren in voorzieningen is echter achtergebleven bij deze groei, met als gevolg: uitpuilende fietsenrekken en te smalle fietspaden op de hoofdroutes in het centrum.

Door Chloë Greve – HR Groep

 

Beter benutten van fietsparkeerplekken

Momenteel bevindt Amsterdam zich in een overgangsfase: de komende jaren moet flink in fietsvoorzieningen worden geïnvesteerd om de balans tussen vraag en aanbod naar fietsvoorzieningen te herstellen. Een van de uitdagingen in de gemeente is het verminderen van het aantal weesfietsen. Weesfietsen nemen soms meer dan twintig procent van de totale fietsstallingscapaciteit in, wat de mogelijkheid beperkt voor andere fietsen om netjes te worden gestald. Fietsen die willekeurig naast fietsstallingen worden geparkeerd, zorgen ervoor dat de openbare ruimte er rommelig uitziet en kunnen in sommige gevallen ook gevaarlijke situaties opleveren.
Met diverse fietsparkeerpilots wil Amsterdam daarom de kwaliteit van het fietsen in de hoofdstad verbeteren. De gemeente onderzoekt op verschillende manieren hoe bestaande fietsparkeerplekken beter benut kunnen worden. Naast het bijbouwen van stallingen - 40.000 extra plekken in 2020 - zijn er andere oplossingen nodig, in de vorm van pilots. Deze pilots richten zich onder meer op het duidelijker communiceren en het sneller vinden van een fietsparkeerplek. Ook wordt gekeken naar de inzet van nieuwe technologieën.

 

Cloud fietsparkeertechnologie

Een van de fietsparkeerpilots is ‘Efficiënt fietsparkeren in Fietspunt Paradiso’. Deze pilot wordt uitgevoerd door Brimos Techniek, onderdeel van HR Groep. Fietspunt Paradiso is een kleine en overzichtelijke stalling en daarom zeer geschikt voor het testen van een nieuwe technologie. Door de geringe complexiteit van de stalling en het overzichtelijke beheer kan een nieuw ontwikkelde technologie in enkele maanden worden getest aan de hand van een pilot. Dit kan snel en intensief, zonder dat grote gebruikersgroepen van een stalling worden gehinderd.


Brimos Techniek heeft een cloud gebaseerde fietsparkeertechnologie ontwikkeld met als doel onder meer (1) een optimaal gereguleerde en inzichtelijke bezetting van de stallingen, (2) een optimale verwijzing van gebruikers naar vrije locaties door middel van een vol/vrij-indicatie in en buiten de stalling en (3) het op een eenvoudige en geautomatiseerde wijze kunnen signaleren van weesfietsen Verder wordt fietsparkeerdata aan derden aangeboden voor de ontwikkeling van service-applicaties. Zo kunnen fietsers thuis of onderweg met hun smartphone inschatten in welke stalling zij het beste kunnen parkeren.

 

Nieuw type sensor

Voor deze pilot heeft  het bedrijf ook een nieuw type sensor ontwikkeld. De sensor signaleert of er een fiets in het rek staat en kan worden gemonteerd in de goten van bijna ieder leverbaar type etage- of enkel fietsenrek en in alle rekken die voldoen aan FietsParKeur. Een nieuw managementprogramma is ontwikkeld waarmee de beheerder, op basis van data afkomstig van de sensoren, inzicht krijgt in de fietsstromen en het gebruik van de stallingen. Met actuele kennis over de bezettingsgraad van de stallingen kan de beheerder de stallingen zo efficiënt mogelijk beheren. Zodra een fiets in de fietsenstalling wordt geplaatst, wordt op het scherm bij de beheerder het aantal beschikbare stallingen met -1 aangepast.


De pilot is eind februari officieel van start gegaan in aanwezigheid van wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie gemeente Amsterdam). Komend jaar wordt getest of de sensoren in de rekken werken zoals verwacht. Ook kan zo een vergelijking worden gemaakt met andere systemen die aangeven hoeveel plek er nog is in fietsenstallingen, aangezien de proef deel uitmaakt van een reeks van proeven op het gebied van fietsparkeren. Het project wordt mede gerealiseerd door ERFO/OP-OOST-subsidie en in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam.

Bij de ingang van de fietsenstalling kunnen fietsers zien hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn