‘Op Intertraffic zetten we de eerste stap naar een data-gedreven ecosysteem’

vrijdag 25 maart 2022

“Ik kijk enorm uit naar Intertraffic. Het aantal fysieke bijeenkomsten is de afgelopen jaren erg beperkt geweest, dus ik heb er buitengewoon veel zin in om weer nieuwe mensen te ontmoeten en lekker te netwerken”, zegt Luc Wismans, Innovatiemanager bij Goudappel. Van 29 maart tot en met 1 april vindt in RAI Amsterdam ’s-werelds grootste beurs voor verkeerstechnologie en mobiliteit plaats. Tijdens die beurs zal Wismans als moderator een sessie leiden over de rol die een data-gedreven ecosysteem kan spelen bij de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Waardevolle dwarsverbanden

Wismans is een terugkerende bezoeker van de Intertraffic beurzen. “Eigenlijk ben ik sinds mijn werkzame carrière altijd wel naar de Nederlandse edities van Intertraffic geweest. Ik probeer er iedere editie minimaal één dag rond te lopen, het liefst heb ik dan ook een actieve rol. Het unieke van Intertraffic is de veelzijdigheid aan exposanten, je loopt van de ene verbazing in de andere. Het internationale karakter is ook erg leuk, het is ontzettend interessant om met vakprofessionals uit andere landen te praten over de uitdagingen waar we wereldwijd voor staan.”

“Vanuit mijn rol bij Goudappel richt ik mij voornamelijk op de beleidsmatige kant van de mobiliteit. Tijdens Intertraffic vind ik het erg interessant om ook naar exposanten te gaan die juist wat meer betrekking hebben op de verkeerstechniek, je ziet dan hele leuke dwarsverbanden”, vertelt Wismans. “Die kunnen ontzettend waardevol zijn, we hebben elkaar nodig want we staan in veel gevallen voor dezelfde uitdagingen.”

De kansen van een data-gedreven ecosysteem

Tijdens Intertraffic zal Wismans als moderator een sessie leiden over de rol van een data-gedreven ecosysteem bij de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Wismans staat niet alleen op het podium, hij wordt vergezeld door: Caspar de Jonge (Ministerie van IenW), Dennis Groot (KPN), Hans Teuben (Capgemini Invent), Jeroen Borst (TNO), Joost de Bruin (Dat.mobility) en Jef Heyse (Mobinck). Deze personen zijn vanuit hun vakdisciplines en rol binnen de triple helix op verschillende manieren met data bezig. “Die verscheidenheid is interessant, ik weet zeker dat er naar aanleiding van de sessie nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen we veel van elkaar leren”, zegt Wismans.

“Met een data-gedreven ecosysteem kunnen we de brede welvaart verbeteren. We staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, woningbouw en de daarbij behorende stedelijke verdichting. Daarbij moeten mensen en goederen zich kunnen blijven verplaatsen, liefst door zo goed mogelijke benutting van de bestaande multimodale infrastructuur, dus bereikbaarheid en inclusieve mobiliteit spelen ook een belangrijke rol. In plaats van die opgaven los van elkaar op te pakken, ligt de kracht juist in een meer integrale benadering. Er wordt immers vanuit verschillende kanten aanspraak gemaakt op diezelfde toch al schaarse ruimte. En dan is een totaaloverzicht nodig van alles wat er in die ruimte gebeurt. Daarvoor is data nodig, heel veel data. Op dit moment blijft die data vaak ‘besloten’ binnen afzonderlijke domeinen en die schotten die van oudsher zijn opgetrokken, moeten worden neergehaald. Zodat we data kunnen delen en er veel meer een totaaloverzicht aan informatie beschikbaar komt waarop we ruimtelijke keuzes kunnen baseren. Er is ontzettend veel data beschikbaar en in de toekomst zal er nog veel meer data beschikbaar komen. Het goed ontsluiten en kunnen verbinden van die data tussen domeinen en organisaties is dus nodig en biedt kansen. Kansen voor individuele organisaties en in de samenwerking die nodig is voor kennisontwikkeling en het oppakken van de uitdagingen. Het is dan ook van groot belang om nú concrete stappen te zetten naar een open data-gedreven ecosysteem waarin de digitale infrastructuur, organisatie en goede afspraken worden geregeld. Om die stappen te kunnen zetten moeten overheid, marktpartijen en kennisinstellingen actief gaan samenwerken. Ik zie de sessie als een startpunt en ik hoop dat er hele mooie samenwerkingen uit voortvloeien”, zegt Wismans vastberaden.

Luc Wismans nodigt u graag uit om tijdens Intertraffic Amsterdam deel te nemen aan de sessie: Smart and sustainable urbanisation with a data-driven ecosystem. De sessie vindt plaats op dinsdag 29 maart van 11:15 tot 12:15 in Summit Theatre 3.

Kijk voor meer informatie op www.intertraffic.com

Visualisatie van een data-gedreven ecosysteem