Open parkeerdata moet zoekverkeer terugdringen

vrijdag 29 november 2019
timer 3 min
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben afspraken gemaakt die de komende vijf jaar voor meer en betere parkeerdata moeten zorgen. Beide partijen ondertekenden de afspraken tijdens de Vakbeurs Mobiliteit. Over vijf jaar moet 95 procent van de parkeerdata als openbare data beschikbaar zijn.

SHPV gaat gemeenten onder meer helpen bij het inwinnen, beheren en ontsluiten van parkeerdata om in de toekomst nog meer en betere parkeeradviezen te kunnen geven. Het beperken van onnodige ‘zoekkilometers’ naar een parkeerplek leidt tot minder uitstoot en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Voorwaarde is kwalitatief goede parkeerdata, die voor iedereen beschikbaar is.

Ondersteuning

Onderdeel van de samenwerking met IenW is dat SHPV gemeenten actief ondersteunt met het inwinnen, beheren en ontsluiten van de parkeerdata als open data en bovendien service providers stimuleert om deze data te gebruiken in hun reisadvies- en mobiliteitsdiensten. “Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor parkeerbeleid en het ontsluiten van parkeerdata, het SHPV neemt een aanvullende, ondersteunende rol op zich richting gemeenten om de beschikbaarheid van parkeerdata te helpen verbeteren”, zo klinkt het vanuit de betrokken partijen.

SHPV-voorzitter Frans Backhuijs, tevens burgemeester van Nieuwegein, is blij met de overeenkomst. “Wij hebben de contacten met de gemeenten. Met de data die voor iedereen beschikbaar komt, krijgen we meer inzicht en de statische en dynamische parkeerdata. Als consumenten precies weten waar en wanneer parkeerplekken beschikbaar zijn, beperkt dat niet alleen de CO2-uitstoot, maar kunnen we ook parkeerplaatsen efficiënter gebruiken.’’Er is kwalitatief goede data nodig over locatie, tarief, eventuele hoogtebeperkingen bij het inrijden van garages en terreinen en de actuele beschikbaarheid van de parkeerplek. Deze data is steeds belangrijker geworden voor reis- en navigatie-apps om automobilisten te informeren over parkeren: waar is op welk moment tegen welk tarief een parkeerplek beschikbaar bij aankomst op de bestemming? Daarnaast is er data nodig om te kunnen betalen voor de parkeerkosten.

Een deel van die data is nu al beschikbaar, maar door betere samenwerking kan er nog veel winst worden geboekt. Dat was de boodschap van Jan-Bert Dijkstra, directeur programma Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bij de ondertekening. “De komende jaren zullen meer gemeenten zich hierbij aansluiten en zullen er meer diensten worden ontwikkeld. Nu is nog ongeveer 20 procent van het verkeer in de stad zoekverkeer. Met de juiste data, en als meer mensen gebruik maken van de mogelijkheden, kunnen we dat percentage substantieel omlaag brengen. Daarmee heeft dit initiatief maatschappelijke impact.’’

Nationaal Parkeer Register

Het SHPV is de opdrachtgever voor het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het beheer van dit register ligt bij de RDW. De financiële transacties tussen automobilist en service provider enerzijds, en service provider en gemeenten anderzijds, worden door het SHPV met behulp van het NPR gefaciliteerd. Bovendien ontvangen gemeenten informatie vanuit het NPR waarmee ze hun parkeerbeleid kunnen evalueren en optimaliseren. Meer informatie over parkeerdata vindt u op www.parkeerdatacatalogus.nl.