Parkeeroplossingen Amsterdam The Style Outlets

donderdag 16 januari 2020
timer 3 min
Amsterdam The Style Outlets is een outlet in ontwikkeling in Halfweg op het historische SugarCity terrein. Het outlet center heeft 19.000 m2 BVO en circa 115 winkels. Opening is voorzien voor de herfst van 2020. De locatie tussen Amsterdam en Haarlem en vlakbij Schiphol is uniek in vergelijking met de concurrentie, mede omdat er naast veel parkeerplaatsen, een treinstation voor de deur is. De locatie biedt echter ook veel uitdagingen. In dit artikel gaan we in op de methode waarop wij oplossingen creëren voor deze uitdagingen.

Auteur: Drs Mathijs K. Smissaert Bc

Verkeers- en parkeervragen
Een outlet center kenmerkt zich door piekbezoek. Tijdens weekeinden en feestdagen is het veel drukker dan doordeweeks. Hoe ga je om met de bijbehorende verkeer- en parkeerbehoeften? Wat zullen de verkeersstromen zijn op het omliggende wegennet? Hoeveel bezoekers komen met de auto of met ander vervoer (m.a.w. wat is de “modal split”)? Hoe voorkom je files op het wegennet? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Wat kosten die parkeerplaatsen en wat leveren ze op? Kan je voor de piek wel parkeerplaatsen bouwen? Waar moeten de auto’s parkeren als alle parkeerplaatsen bezet zijn? Dit zijn enkele vragen die wij in dit artikel beknopt zullen behandelen.

Realistische bezoekersaantallen en verkeerskundig model
Het beantwoorden van deze vragen begint met een realistische bezoekersprognose. Gelukkig is veel informatie over bezoekersaantallen bij  outletcentra bekend. Met behulp van een verkeerskundig model en op basis van ervaringsgegevens is door een verkeersadviesburo berekend hoeveel auto’s per dag zullen komen. Ook berekenden zij de verdeling van arriverende auto’s over de dag. Hierbij keken zij zowel naar de piekdagen als naar de dagen met relatief weinig bezoekers. Met een verkeerssimulatie berekent de verkeersadviseur wat dit betekent voor het onderliggend wegennet. Na afstemming met Rijkswaterstaat en de gemeente is besloten dat o.a. toeritdosering bij het wegrijden tijdens de piek noodzakelijk is om files op de weg langs het outletcentrum te voorkomen.

Van verkeersmodel naar parkeerbalans en -exploitatie
Het aantal auto’s per dag en de verdeling van deze auto’s over de dag is door Parkeeradvies.com vertaald naar het aantal auto’s dat per moment van de dag op de verschillende parkeerlocaties kan parkeren. De parkeerbalans en inkomsten per parkeerlocatie zijn hiermee berekend. Parkeren bij omliggende parkeerlocaties is tijdens de piekdagen helaas onvermijdelijk. Met name voor de piekmomenten is het aantal in- en uitrijdende auto’s en het aanwezige aantal auto’s per moment van de dag in kaart gebracht. Zie hiervoor onderstaande grafiek als voorbeeld.

De gemiddelde parkeerduur en de turnover per parkeerplaats per dag volgen uit bovenstaande grafiek. Per parkeerlocatie is een exploitatieprognose gemaakt voor de komende 10 jaar. Tenslotte toont een risico- en gevoeligheidsanalyse de gevolgen van afwijkingen ten opzichte van het model. “Wat-als-scenario’s” bieden oplossingen als de realiteit afwijkt van het model.

Lessen
Alles begint met betrouwbare referentiegegevens en realistische aannames. Vervolgens zijn verkeers- en parkeermodellen, ervaren adviseurs, een risico- en gevoeligheidsanalyse en “wat-als-scenario’s” noodzakelijk ter voorbereiding. Uiteindelijk draait het om de samenwerking tussen alle betrokkenen en de implementatie in de uitvoeringsfase. Hier gaan wij in een volgend artikel dieper op in.

Voor een impressie van de bouwlocatie, zie onderstaande video
Mathijs Smissaert heeft bij meerdere toonaangevende parkeerexploitanten in commerciële management- en directiefuncties gewerkt en is nu de eigenaar van Parkeeradvies.com. Als netwerkorganisatie helpt Parkeeradvies.com met het volledige traject van ontwikkeling tot verkoop.