Parkeervraagstukken in stedelijk gebied

woensdag 21 mei 2014
timer 2 min
De roep om vermindering van de drukte in de stad wordt steeds groter. 'We kunnen niet alle modaliteiten door dezelfde straat persen' en 'Het blik moet van de straat' zijn veel gehoorde kreten. De kwaliteit van de openbare ruimte staat vaker centraal. Welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben op parkeren, wordt uitgebreid besproken op de Nationale Parkeerdag, 17 juni in het PECstadion in Zwolle.

Sprekers uit andere vakgebieden

Nico Beun, Programmamanager Innovatienetwerk, richt zich in zijn werk specifiek op het terrein van groene ruimte. Vanuit innovatief oogpunt kijkt hij welke groene oplossingen te vinden zijn voor bijvoorbeeld braakliggend terrein, duurzaam beheer en wonen in natuurgebieden en tijdelijk anders bestemmen. Beun zoekt tijdens de Nationale Parkeerdag de verbinding met de parkeerwereld. Hebben parkeren, groen en  tijdelijkheid raakvlakken? Beun weet ze te vinden en houdt de zaal graag een spiegel voor.


Jan Bert Dijkstra, programma directeur Beter Benutten (ministerie I&M), spreekt over het belang van het project Open Parkeerdata. “Alleen als alle  publieke en private parkeerexploitanten daadwerkelijk hun parkeerdata gaan vrijgeven wordt dit project een succes.” Met die parkeerdata kan actuele informatie over onder meer de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen worden ontsloten waardoor vijf tot twintig procent zoekverkeer kan worden bespaard.

Het complete programma van de Nationale Parkeerdag vindt u hier.


Aanmelden

Meer informatie over de Nationale  Parkeerdag die op 17 juni in Zwolle wordt georganiseerd en aanmelden kan via www.nationaleparkeerdag.nl

 

Parkeren in stedelijk gebied - welke uitdagingen komen op ons af?