Parkeerwereld denkt "out of the box" tijdens Versnellingskamer

vrijdag 7 april 2017
timer 2 min
“We hebben te maken met vier parkeervraagstukken, die vragen om een slimme oplossing”, introduceert dagvoorzitter Hugo van de Steenhoven de Versnellingskamer tijdens het PARKEER24Jaarcongres op 6 april in kasteel De Vanenburg in Putten. Aan het eind van de middag werden oplossingen voor deze vraagstukken gepresenteerd.

“Als overheid moeten wij ook leren ondernemen”, legt Simon Morriën van gemeente Almere uit, terwijl hij kennismaakt met Remco Bakker van Cruxin. Tijdens de Versnellingskamer gingen overheden en bedrijfsleven met elkaar in gesprek. Een kruisbestuiving.

Mobiliteitsbudget voor iedereen

Goudappel Coffeng stelde de vraag: ‘Hoe houden we de Randstad mobiel?’ De oplossing, aan het eind van de dag: ‘Geef iedereen een mobiliteitsbudget met verhandelbare rechten.’ Of mobiliteitsbudget niet moet worden vervangen door parkeerbudget, was een vraag vanuit het publiek. Een vraag waarover nog verder moet worden nagedacht, stelde Goudappel Coffeng.

Parkeerrecht blokken in tijd

Aan het begin formuleerde Spark de vraag: ‘Hoe realiseren we een eerlijke verdeling van gratis parkeerrechten?’ Als oplossing: ‘Geef iedereen een parkeerrecht voor bepaalde duur’. Daarbij kan je parkeerrecht in tijd worden geblokt, zodat ieders parkeerrecht eerlijk wordt verdeeld.

Maak het parkeerterrein een fijne verblijfsruimte

Moonen Parkeeradvies formuleerde de vraag ‘Hoe verbinden we de parkeerexploitant en de ondernemers?’ De voorgestelde oplossing: ‘Turn de faciliteiten om, zodat de parkeerfaciliteit een fijne verblijfsruimte wordt’. Door ondernemers naar de parkeervoorziening te halen, is er meer te beleven.

Parkeren is meer dan reguleren                                            

Vanuit Empaction kwam de vraag: ‘Wat zou de rijksoverheid moeten doen en laten om parkeren bij gemeenten te faciliteren?’ Als antwoord: ‘Volg de automobilist, zodat je weet hoe lang die in welk gebied is.’ Want parkeren is meer dan reguleren alleen.

 

Deze vier ‘oplossingen’ voor de versnellingsvragen kunnen Empaction, Moonen Parkeeradvies, Spark en Goudappel Coffeng gebruiken. Bevindingen van de dag, inclusief een fotoverslag, worden binnenkort gedeeld met de bezoekers van het PARKEER24Jaarcongres

Tijdens de Versnellingskamer was ruimte voor vernieuwende 'out of the box'-concepten.