Parkeren in Rotterdamse P+R-garages weer gratis

woensdag 21 juni 2017
timer 1 min
Parkeren in drie Rotterdamse P+R-garages wordt met ingang van 1 juli weer gratis voor ov-reizigers. Namelijk op de locaties Alexander, Kralingse Zoom en Slinge. Dat maakte de gemeenteraad van Rotterdam onlangs bekend in haar voorjaarsnota.

Begin 2015 werd een beprijzing met een tarief van 2 euro op deze parkeerterreinen ingevoerd, maar dat zorgde ervoor dat er structureel minder van de P+R-locaties gebruik gemaakt werd. Een ontwikkeling die de gemeente niet wenselijk acht.


“Tegen de verwachting in treedt er geen herstel op van de opgetreden vraaguitval. Daarnaast starten binnenkort de werkzaamheden aan de Maastunnel. Vanaf 3 juli is de tunnel richting zuid gesloten. Dat vergroot de druk op het verkeer in de stad. Om die reden wordt de beprijzing van de P+R-locaties afgeschaft met ingang van 1 juli aanstaande, om bezoekers te verleiden niet met de auto de binnenstad in te rijden, en het laatste deel van hun reis met ov af te leggen”, schrijft de gemeente in de voorjaarsnota.

Parkeergarage Kralingse Zoom, een ontwerp van Zwarts & Jansma Architecten, is één van de drie locaties waar gratis parkeren opnieuw wordt ingevoerd.