Pilot CO2-neutraal afvaltransport in Amsterdam

dinsdag 2 april 2019
timer 2 min
In Amsterdam Zuidoost hebben TNO, de Hogeschool van Amsterdam, SUEZ en Renewi tijdens een pilot het aantal transportbewegingen tijdens het afvaltransport weten te halveren en daarmee de CO2-uitstoot aanzienlijk te verlagen. Hiervoor zetten de samenwerkende partners een efficiënt inzamelsysteem in, gericht op lokale recycling. Ook werd een elektrische bakwagen ingezet voor afvaltransport.

Gescheiden afvalstromen gebundeld inzamelen

Tijdens de proef is onderzocht of het mogelijk is gescheiden afvalstromen toch gebundeld in te zamelen, om zo het aantal transportbewegingen te verminderen. Afvalverwerkers SUEZ en Renewi hebben hiervoor tijdens de pilot hun vervoersstromen gebundeld. 
Door de bundeling van de vervoersstromen van beide bedrijven, heeft SUEZ al het organisch afval, olie en vetten, glas en koffiebekers vervoerd in een elektrische bakwagen die zij speciaal voor deze pilot hebben ingezet. Organisch afval wordt bovendien lokaal gerecycled bij Rotie in Amsterdam. Renewi organiseert het transport van papier en karton in een kraakperswagen. Het transport van papier en karton gebeurde EURO 6 kraakperswagen
 

Transportkilometer teruggebracht

Samen brachten de afvalverwerkingsbedrijven het aantal transportkilometers voor het organisch afval, olie en vetten, glas en koffiebekers terug van eenenvijftigduizend naar iets meer dan zestienduizend, die bovendien volledig elektrisch afgelegd zijn. 
 

App

Via de app CoMyCo, collect my container, gaven klanten van SUEZ en Renewi dagelijks aan hoeveel afval zij hadden per afvalstroom. Ook werd de beladingsgraad van de vrachtwagens bijgehouden: ongeveer een kwart van de ruimte in de transportmiddelen bleef onbenut. Het doel is dat er in de toekomst standaard wordt doorgegeven hoeveel afval er bij de bedrijven en organisaties is per afvalstroom. Zo kunnen SUEZ en Renewi een efficiënte route berekenen langs de deelnemende partijen. Het afval wordt dan niet meer op een vooraf vastgestelde dag opgehaald, maar pas wanneer er voldoende aanbod is. 


Toekomstperspectief

De afvalverwerkers werken aan een app die gebaseerd is op de pilotapp CoMyCo. Hiermee kunnen hun klanten ook aangeven hoeveel afval ze hebben staan per afvalstroom, maar ook kunnen de afvalverwerkers straks geautomatiseerd berekenen wanneer zij welke route moeten rijden voor een zo efficiënt mogelijke inzameling van het bedrijfsafval. Bij succes willen zij deze aanpak in heel Nederland doorvoeren.