Pilot Westraven: van P+R naar moderne stadspoort

maandag 11 juni 2018
timer 5 min
Veel steden kampen met het vraagstuk van bereikbaarheid en gezonde leefomgeving. Moderne stadspoorten kunnen onderdeel vormen van een oplossing: plekken aan de rand van de stad waar je je auto parkeert en vanwaaruit je op een schone, snelle en flexibele manier je reis vervolgt naar verschillende bestemmingen in de stad.

Zo’n moderne stadspoort biedt een nieuwe toegang tot de stad. Deze plek beantwoordt aan behoeftes van verschillende bezoekers, bijvoorbeeld met aangename ruimtes om elkaar te ontmoeten, prettige plekken om uit te rusten en met toegang tot informatie over de stad. Door de beschikbaarheid van moderne stadspoorten kan het aantrekkelijker worden om de auto aan de rand van de stad te parkeren. En dat draagt bij aan een schonere en bereikbare stad.

Pilot: P+R Westraven

De gemeente Utrecht werkt gericht aan een bereikbare, gezonde stad. Als onderdeel van de strategie wil de gemeente bezoekers die met de auto komen, motiveren om op P+R-locaties aan de rand van de stad te parkeren in plaats van in de binnenstad. Vanaf deze locaties reizen bezoekers verder met het openbaar vervoer of per fiets naar bestemmingen in de binnenstad en terug.

 

Deze gedachte aan moderne stadspoorten werd de inspiratiebron om, in eerste instantie, P+R Westraven aantrekkelijker te maken, met als doel om het aantal bezoekers te bevorderen. Inmiddels is een actieplan opgeleverd, zijn de eerste quick wins uitgevoerd en worden enkele acties al uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen. 

Aanpak

In het plan van aanpak staat de behoefte van bezoekers aan het centrum centraal. Hiertoe zijn de volgende stappen doorlopen:


1. Ontwikkeling van persona’s

 

Gestart is met een omschrijving van het type gebruikers van P+R Westraven. Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de behoeftes waarop je kunt inspelen. Zo zijn persona’s ontwikkeld voor de twee belangrijkste gebruikersgroepen: de must-reiziger en de lust-reiziger. De must-reiziger gebruikt P+R Westraven vrijwel dagelijks voor woon-werkverkeer en is voornamelijk gericht op snelheid en gemak. De lust-reiziger gebruikt de P+R-locatie incidenteel en is vooral gericht op beleving en comfort.

 

De ‘lust-reiziger’ wordt bij de stadspoort verrast door de prettige ontvangst en krijgt meteen goede informatie, die deze reiziger prikkelt om de stad te ontdekken. Zijn bezoek aan de stad begint hier al doordat beleving bij de Moderne Stadspoort centraal staat. Voor de ‘must-reiziger’ blijkt ‘de moderne stadspoort’ een snelle en efficiënte manier om op het werk te komen: er is koffie te koop en een werkplek aanwezig. Zo kan deze reiziger hier al invulling geven aan een flexibele dagindeling. 

 

2. Uitwerking van de klantreizen


In deze stap zijn, mede op basis van omgevingspsychologie, de belangrijkste momenten van de klantreis van bezoekers met foto’s in beeld gebracht: hoe oriënteert de bezoeker zich op parkeren in het centrum, en wat komt hij dan tegen (bijvoorbeeld websites van hotels en theaters via Google Maps en routeplanners)? Als de lust- en mustreiziger hun weg afleggen naar Utrecht, op welke manieren worden ze dan gewezen op het bestaan van P+R Westraven en kunnen zij die route gemakkelijk vinden? Hoe is de ontvangst bij P+R Westraven? Voelen beide reizigers zich welkom, merken zij dat ze in de stad Utrecht zijn aangekomen, hoe ervaren ze de omgeving en kunnen ze na het uitstappen de route gemakkelijk en veilig vervolgen? Tot slot: hoe ervaren zij de vervolgreis per bus, tram of fiets? Hoelang is de wachttijd? Kunnen zij de informatie over reistijden gemakkelijk vinden, en is de route goed aangegeven?

 

3. Actieplan


De kennis, opgedaan tijdens stap 1 en 2, is gebruikt om concrete acties te benoemen om de klantreis van de lust- en mustreiziger te verbeteren. Het actieplan bevat quick wins en acties om nader uit te werken, en is gericht op: 1) verbetering van de (online) vindbaarheid van het P+R-terrein en vergroten van de aantrekkelijkheid; 2) vergroten van gebruiksgemak van de P+R Westraven en ov-voorzieningen; 3) ontwikkelen van een stadsbrede strategie waarbij P+R Westraven onderdeel wordt van een netwerk aan ‘moderne stadspoorten’ (parkeervoorzieningen en P+R-locaties) die optimaal worden ingezet.

 

4. De eerste stappen gezet


Gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen om het actieplan stapsgewijs op te pakken. Zo wordt in deze pilot volop ingezet op de beleving van P+R Westraven; specifiek op de herkenbaarheid van de stad bij aankomst, een gastvrije ontvangst en de wijze waarop reizigers via bebording hun weg kunnen vervolgen. Daarnaast is de gemeente een project gestart dat inzet op het verbeteren van de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van andere P+R-terreinen. De gedachte van de moderne stadspoort werkt in deze projecten als uitgangspunt om P+R-terreinen om te vormen tot gastvrije prettige overstapplaatsen.

Door Lili Mostard, Braining the Future / Opdrachtgever gemeente Utrecht. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 02/2018.