Politie zet vol in op drones

dinsdag 17 november 2020

De politie zet steeds vaker drones in. Vorig jaar vlogen de onbemande quadcopters 600 keer uit, dit jaar 800 keer. Daarom gaat de politie de dronevloot uitbreiden van 60 naar 130 stuks over twee jaar. De drones worden gezien als aanvulling op he beschikbare materieel, niet als vervanging van bijvoorbeeld helikopters.

De drones worden ingezet voor diverse taken waarbij zicht vanuit de lucht nuttig kan zijn, zoals verkeersongevallenonderzoek en handhavingstaken. De drones kunnen ook worden ingezet bij explosievenonderzoek, het zoeken naar drugspanden en bij het ondersteunen van de politie te water. 

Voor inzet van de drones moet de politie zich echter wel aan dezelfde regels houden als andere dronepiloten. Zo mogen ze bij evenementen wel opnamen maken, maar niet zomaar op privé-terrein, is vliegen boven bebouwd gebied aan regels gebonden en mag ook de politie niet vliegen in no-fly-zones, zoals in de buurt van ziekenhuizen met helikopterpads. Daarnaast zorgt de politie voor goed opgeleid personeel en professionele apparatuur. De drones in kwestie zijn niet te vergelijken met de standaard 'amateur-drone', de professionele drones kosten ongeveer 50 duizend euro. 

Zomaar boven een woonwijk vliegen mag ook de politie niet. Net als de drone-hobbyist moet de politie zich aan strikte regels houden. "Dit werk is hetzelfde als het normale politiewerk", zegt De Meij. "Als we bijvoorbeeld bij een evenement opnames maken, dan is er minder toestemming nodig dan wanneer je vergaande beelden in het particuliere domein wilt maken. Dan heb je veel stringentere regels." Verder moet de politie zorgen voor goed opgeleide mensen en professionele apparatuur.