Project: biobased fietsbrug bij Ritsumazijl

vrijdag 30 maart 2018
timer 3 min
De provincie Friesland start komende zomer met de bouw van een 66 meter lange fietsbrug met biocomposiet dek, over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumazijl. Een ambitieus project, erkent Edward Herzog, voorzitter van het bouwteam. Het is pionieren, maar “we zijn bezig met wat moois".

Het Van Harinxmakanaal, vanuit Harlingen uitmondend in het Prinses Margrietkanaal, wordt geschikt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen, waarbij de oude brug uit 1950 bij Ritsumazijl wordt vervangen. Het nieuwe brugdek wordt van biocomposiet gemaakt. “Innovatie en circulair bouwen zijn twee ambities van de provincie”, legt projectmanager Herzog uit. “Het is het eerste brugdek in biocomposiet op deze schaal in de openbare infrastructuur”.

Materialenonderzoek

De provincie schreef in 2016 twee Europese aanbestedingen uit met als winnaars composietproducent Infra Composites en aannemerscombinatie Reef/Strukton - Spie. Vanuit het onderwijs haakt het innovatiecentrum Green PAC aan. “Want kennisontwikkeling en educatie vinden wij heel belangrijk”, aldus Herzog.

 


Begin 2017 startte het materialenonderzoek, waarbij verschillende biovezels (zoals vlas) en harsen werden getest. “We hebben de hele wereld afgezocht naar geschikte materialen en hebben wel 1800 proefstukken getest om tot een geschikte selectie te komen.”

Niet volledig biobased

Uiteindelijk werd de juiste samenstelling gevonden. Dat leidde tot een ontwerp van een asymmetrische draaibrug met dekken van 32 en 34 meter met daarin twee vrije overspanningen van 22 meter, in plaats van het oorspronkelijk beoogde doel van 17 meter. “Het onderzoek verliep zó positief dat we het aandurfden om het hele wegdek te ontwikkelen met biocomposiet”.

 


Het materiaal is niet volledig biobased, maar voor 80 procent. “Dit bleek het maximaal haalbare percentage met een minimale levensduur van 50 jaar. We hopen hiermee de ontwikkeling een impuls te geven waardoor in de toekomst hogere percentages kunnen worden bereikt.”

Pionieren

De ontwikkeling vergt veel pionierswerk, erkent Herzog. “Omdat voor biocomposiet nog geen normen bestaan, onderbouwen we alles met beproevingen.” Dat kost niet alleen tijd, maar ook geld. “Kennisontwikkeling is een van de speerpunten van de provincie. De verzamelde kennis en data worden via de website beschikbaar gesteld.”

Kosten

Afgelopen december stelden Gedeputeerde Staten van Friesland 6,6 miljoen euro beschikbaar voor de bouw. “Daarin is ook 190.000 euro aan BIOCAS/INTERREG-subsidie opgenomen, waarbij de universiteiten van Leuven en Gent aanhaken. Zo werken we aan open innovatie.”


In juni wordt de huidige brug gesloopt. Eind december moet de nieuwe fietsbrug er liggen. De oplevering vindt begin 2019 plaats.

Ga voor meer informatie over de vorderingen van het project naar: www.drive.frl.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 1/2018