Project: ondergrondse fietsenstalling bij Den Haag Centraal

donderdag 29 juni 2017
timer 4 min
In de omgeving van station Den Haag Centraal zijn al diverse mogelijkheden voor reizigers om de fiets te stallen. Maar met het groeiend aantal fietsers en een toename van het aantal ov-reizigers, is het belangrijk om het aantal fietsenstallingen uit te breiden met kwalitatief hoogwaardige stallingen. Zo'n stalling wordt nu gebouwd onder het Koningin Juliananaplein, bij het station, aan de zijde van Koekamp/Malieveld.

De Haagse Nota Mobiliteit zet in op een groei van het fietsgebruik in de periode 2010 - 2020 met 30 procent. Door allerlei forse investeringen is het gebruik van de fiets in de periode 2010 - 2016 al met circa 24 procent gegroeid en deze groei zet naar verwachting de komende jaren door. Het verbeteren van het fietsparkeren bij station Den Haag Centraal zal bovendien fors bijdragen aan de verdere stijging van het fietsgebruik.

Ontwerp

De stalling komt aan de zijde van het station waar de meeste fietsers vandaan komen, zodat fietsers die met het ov verder willen reizen niet eerst voorbij het station hoeven te fietsen. De stalling maakt onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling: er is nieuwbouw met appartementen, winkels en horeca gepland. Het plein en de aanvoerstraten worden ook aangepast voor het grotere aantal fietsers en krijgen een groenere inrichting. Onder het plein komt een stalling met 7.200 nieuwe plekken, die verbonden wordt met de bestaande stalling onder het station (na aanpassing beschikt deze over 1.300 plekken). Vanwege de beheersbaarheid en de logica voor gebruikers is gekozen voor één centrale entree.

Eerste dag gratis stallen

Deze nieuwe stationsstalling wil zich onderscheiden in comfort voor de gebruikers. Fietsers betreden de ondergrondse stalling via één van zes rolbanden, zogenoemde ‘tapis roulants’. Beneden komt een grote ontvangstruimte met een in- en uitchecksysteem, dat gebruik maakt van de OV-chipkaart. Er is gekozen voor één regime in beide delen van de ondergrondse stalling: fietsers kunnen daar de eerste dag gratis stallen. Fietsers worden na het inchecken via een breed intern fietspad naar een vrije fietsplek geleid.


De stalling krijgt een vrije hoogte van maar liefst 3.50 meter en is zo ingedeeld, dat fietsers na het stallen een doorgaande route volgen richting stationshal. Zij hoeven dus niet terug te lopen, maar worden op een natuurlijke manier naar één van beide uitgangen geleid. Conflicten tussen fietsers en voetgangers worden hiermee tot een minimum beperkt.


Via een tunnel onder kantoorgebouw Stichthage komt er een rechtstreekse verbinding met de bestaande fietsenstalling en de stationshal. Zo lopen reizigers direct vanuit de stalling richting de treinen of ander openbaar vervoer. Vanwege de lange gangpaden in de stalling is gekozen voor een breedte van 2.90 meter. Hierdoor is het in- en uittillen van fietsen eenvoudiger en het elkaar passeren met de fiets makkelijker.

20 procent buitenmodelfietsen

Er komen speciale parkeerplekken voor bakfietsen en extra brede fietsen met een kratje voor in totaal t procent buitenmodelfietsen. Daarnaast komen er 600 OV-fietsen. Brom- en snorfietsen zijn in deze stalling niet toegestaan. Momenteel wordt onderzocht waar een brom- en snorfietsstalling bij Den Haag Centraal mogelijk is. Verder wordt met een fietsmanagementsysteem aangegeven hoeveel vrije fietsplekken er in de onder- en bovenrekken nog beschikbaar zijn, zodat fietsers snel een lege plek vinden. Over de wanden wordt een doorlopende kunstuiting aangebracht.

Het bouwproces

Na zorgvuldige samenwerking met NS, ProRail en de Fietsersbond werd in 2016 een programma van eisen (inclusief een voorontwerp) op de markt gebracht. In april van dat jaar ging de aanbesteding van start. Na de eerste inzendingen bleek dat geen van de inschrijvers had ingeschreven binnen het beschikbare projectbudget. Een ingelaste dialoogronde bood de aannemers de mogelijkheid hun inschrijvingen aan te passen op basis van nieuwe informatie van de opdrachtgever. Een aantal marktpartijen heeft begin juli 2016 een nieuwe inschrijving ingediend, waaruit Mobilis als winnende partij naar voren kwam met een binnen het beschikbare projectbudget passende inschrijving. Het college is in juli 2016 tot gunning over gegaan. De bouwwerkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling zijn eind 2016 gestart. De ingebruikname van de stalling vindt plaats in 2018.

Door Riccardo van der Meer en Hidde van der Bijl, gemeente Den Haag. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 3/2017.

Fietsers betreden de ondergrondse stalling via één van de zes rolbanden, de 'tapis roulants', en begeven zich via de stalling naar de treinen en ander ov