Samenwerking voor betere bereikbaarheid Brainport Eindhoven

maandag 7 januari 2019
timer 2 min
De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ASML hebben afspraken gemaakt om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven te verbeteren.

Door de huidige en toekomstige sterke groei van de bedrijven op Brainport Eindhoven staat de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein De Run in Veldhoven en enkele omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere groei van de regio is met name de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde.

Samenhangende maatregelen

Overheden en het bedrijfsleven slaan nu de handen ineen en investeren gezamenlijk in samenhangende maatregelen om een aantal urgente knelpunten nu aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en een opwaardering van fietsvoorzieningen, naast verbeteringen in auto-infrastructuur en openbaar vervoer. Duurzamere vervoersmogelijkheden worden door overheid en bedrijfsleven gestimuleerd.

Actief stimuleren

Het bedrijfsleven en overheidsinstellingen gaan hun medewerkers actief stimuleren om gebruik te maken van duurzamere vervoersmogelijkheden. De meeste maatregelen in dit akkoord worden in de periode 2018-2020 uitgevoerd. De partijen trekken voor het maatregelenpakket 45 tot 50 miljoen euro uit, waarbij iedere partij 25 procent van de kosten voor zijn rekening neemt.

Effecten zichtbaar

Op korte termijn zullen reizigers al de eerste effecten zien. Zo start in januari onder andere een express busdienst in de spits met vier tot zes extra bussen tussen het Centraal Station Eindhoven en De Run in Veldhoven. Ook wordt op langere termijn de fietsinfrastructuur verbeterd door de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen. Er komen P&R locaties in combinatie met shuttle services tussen belangrijke bedrijfslocaties, waarbij de shuttlebussen over de busbaan zullen rijden.