Serie Opletten: Kanalisatiestrepen?

maandag 2 mei 2022

Je ziet ze steeds vaker: kanalisatiestrepen (in gewoon Nederlands: stippellijnen) in plaats van het aloude zebrapad. De meeste automobilisten, fietsers en voetgangers zullen zich afvragen wat die precies betekenen. Wie heeft hier nu voorrang?

Volgens Veilig Verkeer Nederland geven kanalisatiestrepen aan waar voetgangers en fietsers kúnnen oversteken. Ze hebben niet de wettelijke status van een zebrapad, waar de voetganger altijd voorrang heeft, en bieden dus schijnveiligheid, omdat automobilisten geen voorrang hoeven te verlenen. Er is overigens een grote kans dat de automobilist doorrijdt, omdat hij de strepen niet eens ziet.

Deze situatie levert onnodige stress op bij het oversteken. Vanuit ‘de bril van de gebruiker’ pleiten wij voor duidelijkheid bij oversteekplaatsen: zebrapaden voor voetgangers en een blokafbakening met haaientanden op plekken waar fietsers voorrang hebben. Laat anders de belijning maar weg!

In Opletten! nemen Kyra Kuitert en Rosemarie Maas, auteurs van ‘Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte’, u mee naar onduidelijke, onveilige of zelfs pijnlijk-grappige verkeerssituaties, waarbij iedere willekeurige passant zich afvraagt wat hier nou precies de bedoeling is.

Kyra en Rosemarie analyseren vanuit Bureau KM plekken in de openbare ruimte vanuit het oogpunt van de gebruiker. In hun visie op mobiliteit staan naast verkeersveiligheid ook aantrekkelijkheid en het bieden van comfort voor wandelaars, fietsers en mensen met een beperking centraal.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Bureau KM:
bureaukm.nl

Dit is een artikel uit MobiliteitsPlatform (Nummer 1, Jaargang 3), Klik hier voor een digitale versie van het magazine.