"Smart mobility ís verkeersveiligheid"

dinsdag 18 december 2018
timer 5 min
Smart mobility ging jarenlang over het verbeteren van de doorstroming, maar desondanks lijkt het aantal files nog niet af te nemen. Dat vertelt de manager Smart Mobility bij AutomotiveNL Bram Hendrix. Volgens hem verschuift de smartmobilityfocus in 2019 naar verkeersveiligheid.

De opmars van data is een onomkeerbaar gegeven, begint Hendrix. De hoeveelheid data groiet exponentieel hard. Hij refereert aan de Wet van Moore. Intel-oprichter Gordon Moore voorspelde in 1965 al dat de rekenkracht van chips elke achttien maanden verdubbelt. “Ondertussen worden chips goedkoper en kleiner. Daarnaast groeit ook de hoeveelheid beschikbare data enorm hard. Dat biedt ontzettend veel mogelijkheden voor Kunstmatige Intelligentie.”


Maatschappelijk gezien zijn klimaat en verkeersveiligheid hot topics. En ondertussen moet ook de doorstroming van het verkeer nog eens verbeteren. “We willen het liefst naar drie zero’s: geen emissie, verkeersongevallen en files. Mobiliteit is steeds meer een middel om van A naar B te komen, ongeacht het vervoersmiddel. Mobiliteit als een service, dus.”

Van filedruk naar verkeersveiligheid

Die filedruk oplossen lijkt nog niet zo te lukken. “Met slimme verkeerslichten en wat extra asfalt alleen komen we er niet. Steden groeien snel, er ligt nog een enorme bouwopgave en de economie groeit. Ook het aantal nieuw verkochte auto’s groeit in 2018 weer. Mensen vinden het blijkbaar nog steeds geen probleem om een half uur of langer in de file te staan - de pijn nog niet groot genoeg.”


Die conclusie trok ook het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) eind oktober. Het reistijdverlies loopt tot 2023 alleen maar op, schreef zij in de ‘Kerncijfers Mobiliteit 2018’. En minister Van Nieuwenhuizen kondigde afgelopen april al aan 50 miljoen euro te willen investeren in verkeersveiligheid. Ze vreesde toen dat het aantal verkeersdoden weer zou stijgen, terwijl dat jarenlang juist daalde.


Een vrees, beaamt Hendrix, die ook in de kennissector leeft. “Met het aantal verkeersdoden moeten we niet we naar 400 of naar 50 doden streven. Zero moet de ambitie zijn.” En daar kan smart mobility in bijdragen.

Investeren in technologie

Door meer technologie te gebruiken in bestaande voertuigen bijvoorbeeld. “Menselijk gedrag is vaak de veroorzaker van verkeersongevallen. De automobilist maakt fouten, let even niet op of zit toch stiekem te appen achter het stuur. Dat veroorzaakt ten eerste een ongeval en vervolgens ook een file. Systemen helpen ons om minder fouten te maken.”


Met Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zijn we al heel ver in Nederland, signaleert de vertegenwoordiger van de Nederlandse automotive-industrie. Adaptive Cruise Control, camera’s die de afstand tot de voorganger meten en de zijlijn van de weg scherp houden. “Met dat soort systemen voorkomen we veel ongelukken en uiteindelijk ook verkeersdoden. 2019 wordt het jaar van de verkeersveiligheid en de technologie die daaraan hangt. Sterker: smart mobility is verkeersveiligheid.”


In veel nieuw verkochte auto’s zitten al veel technologische oplossingen, maar die worden nog niet gebruikt door de automobilist. “Voor velen is het een black box. Men weet niet wat de technologie doet, of is zich er niet eens van bewust dat het er is.” Automobilisten bewuster maken van alle technologische mogelijkheden die er zijn, kan dus al veel problemen voorkomen.

Veiliger autogebruik

“In Nederland is het al jaren fiscaal aantrekkelijker om een kleinere, goedkope auto te kopen. Daarin is relatief weinig technologie aanwezig. Je zou levensreddende technologie meer kunnen promoten, mogelijk ook fiscaal.”


Naast het investeren in auto-technologie zelf, moeten we meer oog hebben voor de technologie om het autogebruik heen. “Veel ongevallen vinden plaats omdat fietsers zich in de black spots van auto’s bevinden. Er wordt geïnvesteerd in technologie waardoor de auto de fietser wel op tijd ziet. Dat kan door bijvoorbeeld ledverlichting in het wegdek aan te brengen. Op een gevaarlijke kruising in Eindhoven heeft sinds de introductie van de BikeScout geen ongeval meer plaatsgevonden met een fietser.”


En dus is dit verhaal geen pleidooi voor meer autogebruik maar voor veiliger autogebruik, besluit Hendrix. “Door te investeren in de technologie in en rondom auto’s en de veiligheid te vergroten, komen we veiliger van A naar B. En met steeds meer en betere mobiliteitsdiensten kan de consument uiteindelijk beter kiezen welk vervoersmiddel hij het liefst neemt.”

Biind Brainz

Smart mobility is één van de thema's tijdens Biind Brainz op 7 februari. Tijdens deze dag neemt Marije de Vreeze van Connekt u mee in de ontwikkelingen op dit gebied en vertelt over de mogelijkheden om concrete opgaven op te kunnen lossen.


Vervolgens zullen in enkele sessies een aantal concrete opgaven worden behandeld. Met onder meer Parvin Hoseini van de provincie Noord-Holland over het toekomstige mobiliteitsbeleid van de provincie en Tom Jacobs van het Noord-Limburgse samenwerkingsverband Trendsportal, dat met smart mobility vervoersarmoede bestrijdt.


Voor het actuele programma, meer informatie en aanmelden, gaat u naar: www.biindbrainz.nl.


Dit artikel verschijnt in het Trendboek MobiliteitLees ook: