"Snelfietsroutes zijn een integraal onderdeel van beleid"

woensdag 5 oktober 2016
timer 3 min
Bij de realisatie van snelle fietsroutes zijn meestal verschillende wegbeheerders betrokken. Voor een vlotte planvorming en uitvoering is het noodzakelijk dat er een trekker is. Zeker nu de meeste stadsregio's zijn verdwenen, is er voor de provincies een belangrijke rol weggelegd om de regie te nemen. Hoe spelen provincies daarop in? Tijdens de sessie 'De rol van de provincie nieuwe stijl bij planvorming en realisatie van fietsroutes' van het Symposium Snelle Fietsroutes (13 oktober) wordt hierop ingegaan. In dit artikel alvast een voorproefje.

“De snelfietsroutes in de provincie Utrecht verbinden de meer stedelijke gebieden met elkaar”, vertelt Eric van Dijk, beleidsmedewerker bij de provincie Utrecht. Van Dijk verzorgt samen met Anita Stienstra van de provincie Gelderland de sessie ‘De rol van de provincie nieuwe stijl bij planvorming en realisatie van fietsroutes’. “De tussenliggende kernen profiteren van deze snelfietsroutes.”

 

Dakpan-effect

In de provincie Utrecht zijn vijf snelfietsroutes naar de grote stedelijke gebieden – Utrecht, Amersfoort en Veenendaal – ontwikkeld of in ontwikkeling. Daarnaast worden er in de komende jaren nog vijf routes tussen de stedelijke gebieden ontwikkeld.

 

Van Dijk: “De snelfietsroutes met tussenliggende kernen hebben veel meer potentie dan de routes zonder. We spreken dan van het dakpan-effect: juist doordat ook delen van een snelfietsroute kunnen worden gebruikt voor individuele verplaatsingen, maakt het gebruik van zo’n route aantrekkelijk.”

 

Integraal onderdeel

De provincie Utrecht probeert volgens Van Dijk te organiseren en faciliteren: “Het recent vastgestelde realisatieplan fiets gaat uit van vier pijlers. De ontwikkeling van snelfietsroutes maakt hier deel van uit; snelfietsroutes zijn dus een integraal onderdeel van het beleid.

 

Hoe organiseert en faciliteert de provincie het proces rond de ontwikkeling van snelfietsroutes en welke plaats hebben snelfietsroutes in het (mobiliteits)beleid? Dat en meer hoort u tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes.

 

Symposium Snelle Fietsroutes

Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer, maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt eraan te doen? 

 

De afgelopen maanden hebben - onder de vlag van de Tour de Force en FietsFilevrij - 12 provinciale werkssessies plaatsgevonden om deze vragen te beantwoorden. Tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes, op 13 oktober in Arnhem, worden de uitkomsten gedeeld, kansen en belemmeringen besproken en gezamenlijk acties geformuleerd.

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.snellefietsroutes.nl