Speedbike moet fileleed Schiphol verminderen

donderdag 31 mei 2018
timer 3 min
Een snelfietsroute van 22 kilometer, speedbikes en deelfietsen moeten de drukke regio Schiphol lucht geven. Anders slibben de verkeersaders onherroepelijk dicht, zo stelt een consortium van BAM Infra, Royal HaskoningDHV, BYCS, en Mijksenaar. Deze gelegenheidssamenwerking presenteert daartoe een nieuw mobiliteitsconcept: 'Ruim baan de voor de speedbike'.

Schiphol is één van de drukste regio’s ter wereld. Op en rondom het vliegveld werken zestigduizend mensen en de luchthaven verwerkt jaarlijks zo’n 68,5 miljoen passagiers. Die stroom aan medewerkers en reizigers zorgt voor verkeersdrukte op en rond Schiphol. Er wordt met name per auto en openbaar vervoer gereisd. De bereikbaarheid komt daardoor in het geding. Tegelijkertijd is er sprake van vermindering van de luchtkwaliteit.

Kern

De fiets is het middel om de verkeersaders in drukke gebieden nu en in de nabije toekomst geopend te houden, betoogt het consortium. Kernelementen in het concept zijn de aanleg van een snelfietsroute van 22 kilometer, het concept Fly+Bike en de ontwikkeling van een fietsdeelsysteem en stimuleringsprogramma.

Speedbiken naar Schiphol

Door de komst van de snelfietsroute wordt het voor medewerkers aantrekkelijker om met de elektrische fiets naar Schiphol te reizen. Mensen die op maximaal 25 kilometer wonen, kunnen de luchthaven gemakkelijk op deze fietsen bereiken. Medewerkers die op grotere afstand wonen, reizen met het openbaar vervoer en nemen voor het laatste stuk een elektrische deelfiets. Aantrekkelijke fietsprogramma’s en werkgeversprogramma’s met leasemogelijkheden moeten het fietsgebruik stimuleren.

Fly+Bike

Ook reizigers die op Schiphol landen stappen op de fiets. Voor zakelijke passagiers komt er een fietsverbinding tussen het vliegveld en de ZuidAs. Deze afstand is 13 kilometer en dus geschikt voor een e-bike of speedbike. Voor toeristen is er Fly+Bike. Zij reserveren bij het boeken van hun vliegticket direct een fiets en gebruiken die om in Amsterdam te komen. Dit draagt bij aan de beleving ‘Nederland fietsland’ en een betere spreiding van de toeristenstroom. Via een speciale elektrische kofferservice wordt de bagage afgeleverd en opgehaald.

Effect

Het mobiliteitsconcept, inclusief de voorbereidingen op het gebruik van deelfietsen, leasefietsen en Fly+Bike, kost 5,3 miljoen euro en is eenvoudig te realiseren. De ruggengraat van het plan, de snelfietsroute, bestaat voor 80 procent uit bestaande paden.

Rollen

Het consortium presenteert haar plannen bijna gelijktijdig met het onderzoeksrapport van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur naar de effectiviteit van rijksbeleid op mobiliteit en infrastructuur. Een van de bevindingen is dat Rijk, provincies, gemeenten en vervoersbedrijven geneigd zijn primair te blijven handelen vanuit hun eigen doelstelling. De Raad gelooft niet in meer wegen om de als gevolg van economische groei stijgende verkeersdruk in te dammen. Het consortium sluit hierbij aan. ''We presenteren dit plan niet vanuit de traditionele rolopvatting, dus niet vanuit een opdrachtgever. We hebben ook nog geen contact gehad met de wegbeheerder, wel met gemeenten, vervoerregio Amsterdam en Schiphol, zij het informeel. Dit is voor ons ook nieuw, het is aftasten hoe deze nieuwe rol in te vullen'', licht Sander Buningh van BAM toe. ''Het plan beoogt aanpassing van bestaande infrastructuur en gedragsverandering bij de bedrijven op Schiphol. De kosten zitten met name in de infrastructuur, veiligheidsmaatregelen, het regelen van voorrang, elektrische deelfietsen faciliteren et cetera. Het is een grove raming. We willen voor de zomer meer duidelijkheid hebben.''