Start zomerwerk aan IJtunnel Amsterdam

woensdag 13 juli 2016
timer 2 min
De gemeente werkt deze zomer weer in de IJtunnel. Alle bestaande wegtunnels moeten in 2019 aan de nieuwe Europese tunnelwetgeving voldoen, dus ook de IJtunnel in Amsterdam. In 2009 is gestart met voorbereidende werkzaamheden en de afgelopen jaren heeft de gemeente al diverse werkzaamheden uit laten voeren om de tunnel te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving Veiligheid Wegtunnels. De werkzaamheden die voortkomen uit de toets naar het benodigde veiligheidsniveau vinden deze zomer plaats, in een aaneengesloten periode van zes weken, en starten vrijdag 15 juli om 23.59u.

De tunnel gaat op vrijdagavond 15 juli 23.59u dicht voor autoverkeer, met uitzondering van nood- en hulpdiensten, op maandagochtend 29 augustus 5.00u gaat de tunnel weer open. 

 

Werkzaamheden

Aan de hand van het door Rijkswaterstaat ontwikkelde QRA-model (Quantitative Risk Analysis) is berekend wat er nog moet gebeuren om het noodzakelijke veiligheidsniveau te bereiken. Uit de berekeningen blijkt dat in een tunnelbuis aanvullende maatregelen nodig zijn om het wettelijk vereiste veiligheidsniveau te realiseren. Deze zomer worden daarom de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanpassen van de ophanging van het ventilatiesysteem;
  • Aanpassen van het ventilatiesysteem zelf;
  • Aanbrengen van extra brandwerend materiaal aan onder technologiemuseum Nemo, conform de gestelde eisen;
  • Uitvoeren van een aantal kleinere civiele (herstel)werkzaamheden, zoals het vervangen van dienstdeuren en een betonnen trap, en het repareren van voegen in het wegdek.

 

Eerdere werkzaamheden

De afgelopen jaren heeft de gemeente al diverse werkzaamheden uit laten voeren om de tunnel te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving Veiligheid Wegtunnels. In 2009 is gestart met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van asbest. In 2011 is het plafond van de tunnel voorzien van brandwerende bekleding en is de oude wandbekleding verwijderd. De daadwerkelijke renovatie startte in juni 2012. De tunnel kreeg duurzame led-verlichting, drie extra nooddeuren en extra ventilatoren.

 

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de IJtunnel afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten worden omgeleid via de Coen- en de Zeeburgertunnel. De omleiding kost tien tot vijftien minuten extra reistijd. Ook de routes van de verschillende buslijnen worden aangepast. 

 

Om extreme drukte bij de veren te vermijden zal de frequentie en de dienstregeling van het IJpleinveer aangepast worden. Ook de frequentie van het Buiksloterwegveer wordt verhoogd.

Uitzicht vanaf het terras van technologiemuseum Nemo in Amsterdam dat gebouwd is op de IJtunnel. Foto door: Nick_Nick / Shutterstock.com