Startups over innoveren: "Zonder draagvlak kunnen we niets veranderen"

maandag 12 november 2018
timer 4 min
De ware motoren achter innovatie zijn vaak startups. Jonge idealisten, soms pioniers, die de markt willen veranderen. Wij vroegen een vijftal mobiliteitsstartups hoe zij hun innovatie in de praktijk brengen. En wat u, als innovatieve beleidsmaker binnen uw organisatie, daaraan kunt hebben. “Zet een stip aan de horizon en houd het einddoel in zicht.”

Tegen struikelblokken aanlopen hoort bij een nieuw product aanbieden, vertelt Rehu de Bruijn, CEO van het Mobility-as-a-Service-platform TURNN. “Er is niet alleen technische innovatie nodig, maar ook marktontwikkeling”, vertelt hij. “Wij zien dat werkgevers vaak kansen laten liggen, omdat mobiliteit nog niet hoog genoeg op de agenda staat."

Bij Hardt Hyperloop geldt ‘draagvlak creëren’ ook als grootste struikelblok, vertelt marketingdirecteur Jelte Altena. “Zonder maatschappelijke discussie komen nieuwe innovaties niet van de grond en blijft de markt op dezelfde weg voortbewegen.?En zonder draagvlak vanuit de samenleving kunnen we geen veranderingen teweeg brengen.?We hebben iedereen nodig.”


Tech-bedrijf ParkBee, dat onbenutte parkeerlocaties aanbiedt, liep aan tegen een ‘conservatieve sector’, zegt commercieel directeur Wouter de Bruijne. “We werken samen met veel grote vastgoedpartijen. Dat biedt een enorme schaal en groeikansen, maar we lopen soms aan tegen lange beslistermijnen en juridische complicaties. Een oplossing vinden kan lang duren.”


Nederland is een risicomijdend land op het gebied van technologische startups, valt Patrique Zaman op, oprichter van de humanitaire wingdrone Avy. “Voor ons product was technische ontwikkeling nodig. Nieuwe hardware ontwikkelen, zeker in zo'n technisch vernieuwende en innovatieve markt, is niet makkelijk en heel kostbaar. Financiering daarvoor krijgen in Nederland is moeilijk.”


En ook FoodDrop, dat gezond eten van ‘restaurantkwaliteit’ aan huis levert, moest restaurants en consumenten vooral zien te overtuigen van de meerwaarde van het bedrijf, vertelt oprichtster Jantine Doornbos. “Daarnaast was het een grote uitdaging om een sterk team van Droppers (fietsers en planners, red.) op te zetten die onze visie en missie net zo uitdragen als wij.”

Stip aan de horizon

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen vergt soms een lange adem, meent De Bruijne van ParkBee, maar de aanhouder wint wel. “Bij elke organisatie, bedrijf of gemeente zitten mensen die zoeken naar oplossingen en geloven in innovatie.” Naar die mensen moet een ‘innovator’ dus op zoek, is zijn tip.

Volgens Zaman van Avy moet het einddoel gedurende het proces duidelijk in beeld blijven. “Droom groot, fantaseer en zet het idee als stip op de horizon. Teken het uit, plak het op de muur waar je elke dag naar kijkt. En knip het dan op in kleine stapjes. Begin klein.”

Ook Doornbos van FoodDrop geeft als tip om de ‘stip aan de horizon’ in zicht te houden. “Het belangrijkste is dat je begint met een idee, maar vooral met een prototype om je aannames mee te testen. Houd je aan je missie en visie, maar luister ook naar feedback en input van de klant. Je doet het immers voor hen.”

Door klein te beginnen kun je flexibel inspelen op nieuwe klantwensen, stelt De Bruijn van TURNN. “Het MaaS-domein is volop in beweging. Maar onze insteek is: pragmatisch vooruit. The proof of the pudding is in the eating.”

Daar sluit Altena van Hardt Hyperloop zich bij aan. “Denk ‘van buiten naar binnen’. Leer begrijpen waar de behoefte van je doelgroep zit.” Volgens hem gaan veel innovators daar de mist in. “Veel innovaties beginnen met een idee vanuit jezelf. Men begint vraagt zich pas af of het idee aansluit op een behoefte als het product al bijna af is. Het gevolg is dan dat je de aansluiting mist.”

Lees hier het hele artikel!

Dat artikel zal verschijnen in Verkeer in Beeld 5, november 2018.