“Stem trein af op de fiets”

maandag 2 juni 2014
timer 3 min
In OV Magazine mei 2014 bepleit Roland Kager van Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (DBR) een andere mindset voor de combinatie van trein en fiets. “De werelden van fiets en trein komen nu alleen maar samen in een 'probleem-frame': fietsparkeren bij het station."

Verbinden van Duurzame Steden

In het kader van het VerDuS-onderzoeksprogramma ‘Verbinden van Duurzame Steden’ doet Roland Kager onderzoek naar de optimalisatie van de combinatie trein-fiets. Hij analyseert in zijn onderzoek bestaande patronen, brengt structuren in beeld en denkt na over hoe men kan optimaliseren. Hij stelt in een artikel in OV Magazine mei 2014:  "Terwijl fiets en trein al meer dan dertig jaar een gouden combinatie vormen voor veel reizigers, zijn het voor beleidsmakers gescheiden werelden." Terwijl OV-systemen in samenhang worden ontwikkeld, is fietsbeleid gemeentelijk beleid. Wat er mist is volgens Kager een landelijke regisseur voor de fiets-treincombinatie. 

 

Fiets en trein afgestemd

Hij stelt dan ook dat we al 15 jaar achter de feiten aanlopen. De fiets en trein moeten niet alleen op elkaar afgestemd worden waar zij fysiek samenkomen, maar ook op andere niveaus. "Het opschalen houdt een keer op", stelt Kager. De stroom fietsers zal de komende jaren blijven groeien en de combinatie 'fiets-trein' wordt steeds pupulairder. Daarom wil Kager de trends onderzoeken en een raamwerk ontwikkelen waarin integraal naar de combinatie 'fiets-trein' gekeken wordt. "De focus op het fietsparkeren alleen, zoals nu gebeurt, is niet voldoende", aldus Kager in OV Magazine. 

Het onderzoek van Kager loopt tot eind augustus, het zal echter geen pasklare oplossingen bieden, maar denkrichtingen, zo kondigt hij aan in het artikel. Beleidsmakers in het OV moeten meer vanuit de fietser gaan denken, het gaat volgens hem om de mindset. "Denk als OV-bedrijf vanuit de fietser. Dat zijn je klanten."

 

Probleem van 'barrels'

Kager vindt dat het probleem van 'tweede fietsen' om een andere, slimmere aanpak vraagt. Reizigers hebben vaak een 'barrel' op hun bestemmingsstation staan om na de treinreis naar schoolvoorzieningen of werk te komen. Die fietsen nemen veel capaciteit in beslag in de stallingen en staan er ook tijdens de weekenden, avonden en de spits. "Verbieden of ontmoedigen gaat niet werken.  Maar is er echt niks slimmers te verzinnen dan het huidige systeem met al die opeengepakte oude fietsen op de meest prijzige locaties van Nederland?”, vraagt Kager zich af.


Werelden optimaliseren

Hij denkt dat afstemming van de fiets - en OV-wereld zorgt voor cross-overs, en juist dat zou volgens hem een echte eye-opener kunnen zijn. "Nu legt de een fietssnelwegen aan, de ander bouwt hypermoderne stallingen, maar het zijn nog steeds twee verschillende werelden. Als je de samenhang erkent en van daaruit denkt, kun je beide werelden optimaliseren en krijg je een bonus. Ik ben ervan overtuigd dat 1 en 1 dan geen 2 is, maar 4 of zelfs 5."

 

Bron: 'Stem trein af op de fiets'. Auteur: Anka van Voorthuijsen. In: OV Magazine mei 2014.

Foto: Nick_Nick / Shutterstock.com