Transitie is sleutelwoord tijdens Nationaal verkeerskundecongres

dinsdag 3 oktober 2017
timer 3 min
De maatschappij verandert en de rol die mobiliteit daarin speelt ook. Het Nationaal verkeerskundecongres, op 2 november in Zwolle, gaat in op deze veranderende maatschappij en vraagstukken binnen de vakgebieden verkeerskunde en mobiliteit.

Mobiliteitsdeskundigheid is meer dan ooit nodig om onze samenleving leefbaar, bereikbaar, veilig, gezond en vitaal te houden.Denk daarbij aan de effecten van deelsystemen, autonoom vervoer of de transitie van bezit naar gebruik. Mede hierdoor krijgen de bereikbaarheid van stad en land, de rolverdeling tussen markt en overheid en meer vraagstukken de komende jaren een volstrekt nieuwe dimensie. Er is behoefte aan mobiliteitsprofessionals die hun vak verstaan en weten hoe zij én met wie zij moeten voorsorteren op de toekomst.


Tijdens het NVC worden twintig papers gepresenteerd, komen twintig verdiepingssessies aan bod waarin  thema ‘s als gedrag, klimaat, verstedelijking en toegankelijkheid centraal staan én een vernieuwd interactief plenair programma vol visies en discussies over de uitdagingen van morgen. Keynote speakers Derk Loorbach (Erasmus Universiteit Rotterdam), Daan Zandbelt (Rijksadviseur), Dirk Jan de Bruijn (De Innovatiecentrale) en Peter van der Knaap (SWOV) gaan in op de transities in mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het bijzonder.

Precongres

Op woensdag 1 november vindt het precongres plaats, waarin ontmoeten, beleven en netwerken centraal staan. De gastheer, provincie Overijssel, biedt een middagprogramma aan met drie verschillende activiteiten en in de avond het NVC- diner, waar ook de Nationale Verkeerskunde Prijs wordt uitgereikt aan de beste hbo-scriptie van de afgelopen twee jaar.

Gastheer provincie Overijssel

De provincie Overijssel is voor de derde keer gastheer van het Nationaal verkeerskundecongres. Lindy Molenkamp is Hoofd Eenheid (Wegen en Kanalen) bij de provincie en vertegenwoordigt Overijssel tijdens het congres. Haar oproep en belofte: "We moeten ons bewust worden van de fundamentele veranderingen in ons vakgebied. Na 2 november weet u beslist meer!” Aanmelden voor dit tweedaagse congres kan via: www.nationaalverkeerskundecongres.nl.

NVC-College Tour

Op woensdag 18 oktober wordt van 14.00 tot 17.00 uur de derde NVC-College Tour georganiseerd op Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere. Drs. Auke Hoekstra, e-mobiliteitsexpert aan de TU Eindhoven, is te gast. Het gespreksonderwerp is deze middag: elektrische mobiliteit in de toekomst.


Het gaat daarbij om de effecten van de transitie in energiegebruik in het verkeer: verandert de auto van probleem naar een onderdeel van de oplossing? Want wat betekent elektrische mobiliteit voor de  infrastructuur en ruimtelijke ordening, het menselijk gedrag, de energievoorziening en de benutting en het rendement van het verkeerssysteem? Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Ga naar www.nationaalverkeerskundecongres.nl/collegetour2017.

Het NVC werd in 2016 ook in Zwolle georganiseerd