Treinreizigers gezonder dan automobilisten

woensdag 25 juli 2018
timer 2 min
Treinreizigers zijn over het algemeen fysiek actiever en hebben minder overgewicht dan autoreizigers. Dat is de conclusie van Gezondheidseffecten van het reizen met auto of trein in het woon-werkverkeer; Beknopte verkenning op basis van literatuur en experts, een uitgave van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de verkennende studie geeft het RIVM op verzoek van NS Zakelijk een overzicht over de beschikbare kennis over de verschillen in gezondheid van twee groepen forenzen: automobilisten en treinreizigers. Daarbij werd gekeken naar de gevolgen van de modaliteitskeuze - auto of trein- voor respectievelijk de Fysieke gezondheid, de Mentale gezondheid en het Risico op infecties.

 

Treinreizigers zijn over het algemeen fysiek actiever en hebben minder overgewicht dan autoreizigers. Als de treinreis wordt gecombineerd met actief voor- en/of natransport (met fiets of te voet) maakt dit de keuze voor de trein gezonder dan de auto. Een langere totale reisduur is gerelateerd met een slechtere ervaren (mentale) gezondheid, slechtere slaapkwaliteit en verminderd welbevinden, en bij automobilisten ook een hogere BMI.

 

Daar waar automobilisten doorgaans meer stress ervaren tijdens de reis hebben treinreizigers een iets verhoogde kans op het oplopen van een infectie. In hoeverre de gevonden verschillen daadwerkelijk aan het reizen met de auto of de trein zijn toe te wijzen kunnen de onderzoekers op basis van deze verkenning niet zeggen.