Trends in het parkeren

woensdag 12 november 2014
timer 3 min
Woensdag 12 november presenteerden de ANWB en Kennisplatform CROW op het Nationaal Verkeerskundecongres het boekje 'Trends in parkeren'. In deze uitgave worden de resultaten van onderzoek onder deskundigen naast de onderzoeksresultaten onder de ANWB-leden gelegd. Zo ontstaat op enkele onderwerpen een interessant beeld hoe 'parkeerbeleid' wordt gemaakt en hoe het door de gebruikers wordt begrepen.

Klopt de match van kennis en de toepassing ervan in de praktijk met de beleving door de parkeerder? Welke ontwikkelingen zijn daarin de komende tijd te verwachten? Met dit boekje willen de ANWB en CROW denken over (fiets) parkeren een impuls geven en prikkelen tot nieuwe ideeën. Kortom, het debat over parkeren in de meest brede zin en met alle belanghebbenden te stimuleren.

 

Onderstaand een greep uit de waargenomen trends die in het boekje zijn weergegeven: 


  • De werkelijke kosten en opbrengsten van parkeervoorzieningen worden steeds transparanter. Voor alle partijen wordt daarmee duidelijk waar het werkelijk om gaat. Opmerkingen als ‘melkkoe’ of zwart gat’ zullen daarmee tot het verleden gaan behoren. 
  • Er zal minder ruimte voor parkeren in stadscentra worden gerealiseerd. De automobilisten worden aan de randen opgevangen. Daar kan de prijs van parkeren dalen. In het centrum gaat de prijs omhoog. 
  • Het parkeren wordt voor een steeds groter gebied gereguleerd. Uiteindelijk zal dat voor het gehele bebouwde gebied en misschien zelfs wel voor heel Nederland gelden. 
  • Ondernemers worden zelf verantwoordelijk voor het parkeren rond hun bedrijfsgebouw. Daarmee kunnen ze zelf kiezen of ze parkeerruimte zelf in de directe nabijheid van het gebouw aanleggen of dat ze elders parkeerruimte huren. 
  • De parkeerautomaat gaat op termijn verdwijnen. In de nabije toekomst zal iedereen met een pas of  met een smartphone betalen. 
  • Er komt meer aandacht voor het ontwerp en de inrichting van openbare parkeergarages. De aandacht richt zich daarbij vooral op het voorkomen van gevoelens van onveiligheid. 
  • In de toekomst wordt het parkeren niet meer los van andere activiteiten gezien. Het maakt deel uit van een bereikbaarheidsarrangement, waarbij van tevoren een parkeerplaats wordt geregeld samen met het vervoer van en naar die parkeerplaats en een kortingbon voor het lokale museum of voor een kopje koffie in een horecagelegenheid.

 

Bekijk de site van het CROW voor de complete uitgave van het boekje ‘Trends in parkeren’.


In PARKEER24 nummer 1 van komend jaar staat een uitgebreid artikel over de trends in het parkeren.