Vakenquete: vak verkeerskunde moet beter functioneren

donderdag 3 juli 2014
timer 2 min
Veel gaat goed in het vakgebied verkeerskunde, maar de vakkennis is beslist niet goed georganiseerd en gecoördineerd, waardoor het vakgebied op den duur onvoldoende in staat is om een waardevolle bijdrage te leveren aan een mobiele en vitale samenleving. Dat en meer blijkt uit de ruwe resultaten van een breed uitgezette enquête onder verkeerskundigen, voorafgaand aan de tweede vakbijeenkomst over de toekomst van het vakgebied verkeerskunde op 24 juni bij het LEF Future center van Rijkswaterstaat.

Deze resultaten bevatten nog geen analyse van de antwoorden op de open vragen, en ook nog geen diepgaande analyse van de uitkomsten. Deze volgen naderhand en worden gepubliceerd op de speciale vakdebatpagina van Verkeerskunde en op de site van Verkeer in Beeld. 

 

Draagvlak voor beter functionerend vakgebied

Ruim 50 van de 70 deelnemers onderschrijven deze zorg en tonen zich bereid om zich persoonlijk in te zetten voor een transitie naar een beter functionerend en toekomstbestendig vakgebied. Mike Bérénos, woordvoerder voor het transitieteam en de programmaraad, gaf tijdens de vakbijeenkomst een eerste analyse van de representatieve enquête. Binnenkort opent de inschrijving voor een vervolgbijeenkomst bij het LEF waarbij een concreter actieplan op de agenda staat.

 

Totstandkoming enquête

Ook tijdens de eerste vakbijeenkomst in 2013 werd zorg geuit over het functioneren van het vakgebied. Een denktankdag in Antwerpen resulteerde in de oprichting van een informeel transitieteam verkeer en mobiliteit dat begin dit jaar een pamflet opstelde en vervolgens samen met de programmaraad voor de vakbijeenkomsten deze enquête opstelde voor het vakgebied.

Marcus Popkema, recent gepromoveerd op de geschiedenis van het vak verkeerskunde werkte mee aan de totstandkoming van de vragenlijst.

 

LEF Futurecenter

Het LEF Futurecenter faciliteert de discussie en de transitie van het vakgebied. De locatie en faciliteiten van dit centrum bieden alle mogelijkheid om de transitie naar een beter functionerende vakgebied verder vorm te geven. Wordt vervolgd.

Fotobron: ANWB/AVD