Van SparkCity naar SparkArnhem

woensdag 29 november 2017
timer 2 min
SparkCity is een realstisch model om de groei van elektrisch vervoer te meten. De gemeente Arnhem is al zover dat ze het SparkCity-model voor de hele stad gaat gebruiken. Met dit model kan de gemeente per wijk te weten komen hoeveel elektrische auto's er over tien jaar zijn.

SparkCity is geen echte stad, maar wel een realistisch model waaraan Auke Hoekstra van de TU Eindhoven twee jaar heeft gewerkt. Met dit model kunnen overheden, bedrijven en andere partijen aan de hand van tal van parameters kijken wat het effect op het gedrag van mensen is. Het gaat om verschillende factoren, zoals inkomen, prijs van energie, aanwezigheid van laadvoorzieningen, enzovoorts. Zo kunnen ze inschatten wat aan laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in een wijk nodig is of wat de invloed van elektrisch laden op het elektriciteitsnet is.

SparkArnhem

De gemeente Arnhem wil heel de stad in het model vatten, want het stadsbestuur wil maatwerkoplossingen én zo min mogelijk laadpunten per wijk. Bestuursadviseur Peter Swart: “Wij willen nu alvast nadenken over oplossingen op de lange termijn. Uiteindelijk groeien wij naar een moment - een tipping point - dat wij zonder dat er aanvragen zijn, laadvoorzieningen plaatsen. Nu nog lopen wij achter de vraag aan. In de toekomst zijn wij dan te laat. Zeker als de markt sneller gaat groeien. Dat willen wij niet. Ook willen we geen parkeerplaatsen meer hoeven te reserveren voor elektrische auto’s.”


“SparkCity kan ons hierbij helpen. Wij willen graag een kaart van de stad laten maken met hierop de toekomstige verwachtingen per wijk. Hierop kunnen wij onze plannen aanpassen en beslissen waar een laadvoorziening komt. We hoeven zelf niet te begrijpen hoe het model werkt. Het uitspitsen naar wijken is enorm belangrijk. Elke buurt is weer anders. De oplossing moet passen bij de omgeving. Dat vergt creativiteit. Wij denken aan laadstations in bijvoorbeeld lantaarnpalen, in masten van de trolleybus, in bankjes en perscontainers.”

 

Lees ook: Lokale verschillen in kaart brengen (PARKEER24) en 

SparkCity: een realistisch model voor groei elektrisch vervoer (Verkeerskunde)

 

Het SparkCity-model is mogelijk gemaakt door: TU/eElaadNL en NKL
Dit artikel is geschreven door René Lamers en Claudie Bolster van NKL Nederland. 

Het hele artikel kunt u hier lezen.