Verhuis je met ons mee?

maandag 23 maart 2020
timer 2 min
De vakbladen Verkeer in Beeld en PARKEER24 worden samen één nieuwe titel: MobiliteitsPlatform. Vrijdag 27 maart verschijnt de eerste editie van het magazine. Dan is ook een nieuwe website gereed. Lees meer over het samengaan van de twee vakbladen.

Het kennisgebied parkeren wordt steeds meer onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling en ook de onderwerpen in Verkeer in Beeld kruipen daar steeds meer naartoe. Daarmee werd het vakblad Parkeer24 ook steeds interessanter voor de lezers van Verkeer in Beeld, en andersom. Door ze samen te voegen, hoeft je nu niet meer twee vakbladen te lezen om breed geïnformeerd te worden over mobiliteit en parkeren. Deze nieuwe combinatie verdient ook een nieuwe naam. We kwamen op ‘MobiliteitsPlatform’. Passend in de ontwikkeling dat vakblad, website, nieuwsbrief, social media en bijeenkomsten je vanuit één samenhangend platform op ieder moment van de juiste vakinformatie voorzien.

Naast het samenvoegen van de magazines Verkeer in Beeld en Parkeer24, worden ook de nieuwsbrieven Verkeer in Beeld en Parkeer24 samengevoegd en ontvangen beide lezersgroepen de nieuwe nieuwsbrief: MobiliteitsPlatform. Zo dragen we zorg voor een breder scala aan nieuws en ontwikkelingen voor een nóg bredere vakgroep. 
 

 

Doelgroep

Met dit nieuwe magazine richten we ons op Nederlandse en Vlaamse verkeers- en vervoerdeskundigen, parkeerdeskundigen en mobiliteitsexperts, die werkzaam zijn bij (alle) overheden, de ingenieurs- en advieswereld, onderwijsinstellingen en de mobiliteitsindustrie. In het kader van Omgevingswet en de trend naar integraal bericht MobiliteitsPlatform, waar relevant ook over ontwikkelingen binnen aanpalende disciplines waaronder: stedenbouw, klimaat en gebiedsontwikkeling.