Vijf consortia presenteren OV-reisplanner

maandag 21 oktober 2013
timer 3 min
Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben samen met vijf private consortia een volgende stap gezet in de ontwikkeling van nieuwe reisplanners op basis van real-time informatie. 

Vijf consortia presenteren OV-reisplanner

Brede verspreiding


De partijen hebben samen reisplanners ontwikkeld met een nieuwe bewakingsfunctionaliteit. Dit maakt het mogelijk dat met nieuwe en betere diensten de reiziger tijdig een seintje krijgt als er een verandering in zijn reis optreedt. De opgedane kennis wordt nu breed verspreid onder commerciële partijen voor verdere ontwikkeling en toepassing.

Multimodale Reisinformatie


Het project Multimodale Reisinformatie heeft als doel om meerdere nieuwe ‘multimodale’ reisplanners te realiseren. De eerste stap is een real-time OV-planner. Voor reizigers was daarin weinig te kiezen. OV-reizigers moeten hun reis goed kunnen plannen en tussentijds kunnen kiezen. Als ze onderweg zijn moeten ze een attendering krijgen als er een trein of bus uitvalt of vertraagt en een dynamische reisplanner ze wijst op hun alternatieven met bewaking van hun reistijd. Dit is een volgende stap richting een individuele reisplanner op maat waarbij reizigers zowel vóór de reis als tijdens de reis goed informeerde keuzes kunnen maken.

Boost voor ontwikkeling

Vijf consortia met daarin partijen als HP, GoAbout, Calendar42, Bradon en Goudappel hebben het afgelopen jaar als gelijkwaardige partners informatie en kennis gedeeld en hebben samen vijf 'dynamische OV planners' met 'bewakingsfunctionaliteit' gerealiseerd. Gedeputeerde Ruud van Heugten: "Door met de consortia kennis te delen geven we een boost aan de verdere ontwikkeling van goede reisplanners. De samenwerking levert de basis waarop service providers straks hun diensten - apps - kunnen ontwikkelen. Als overheid willen we ervoor zorgen dat het aantal commerciële aanbieders van reisplanners stijgt, zodat een gezonde concurrerende markt ontstaat en productontwikkeling een blijvende impuls krijgt."

Samenwerking gaat verder

In deze samenwerking zijn 5 regio’, 5 private consortia en ministerie I&M de samenwerking aangegaan, waarbij de provincie Noord-Brabant de trekker is. Projectmanager Gerbrand Klijn: “We verrichten deze samenwerking in een ‘pre-concurrentiële’ partnership. Daardoor kunnen we beter gebruik maken van de kracht van afzonderlijke partners, tegen lagere kosten en met meer effect. Het is bijzonder om te zien wat sommige partijen weten te realiseren.”

De samenwerkende partners zijn nu in overleg wat hun gezamenlijke vervolgstappen zijn. Dit kunnen aanvullende functionaliteiten zijn op weg naar een ‘multimodale reisplanner’, met bijvoorbeeld parkeerinformatie. Ook is er veel aandacht voor de beschikbaarheid van (real-time) data. Zo wordt er vanuit het ministerie I&M gewerkt aan de beschikbaarheid van parkeergegevens, maar is ook de Nationale Databank OV (NDOV) van groot belang. Vooral dit laatste heeft grote aandacht van de private dienstverleners.

PlanLab

Op 12 december organiseren de samenwerkende partijen een evenement in Amersfoort met de naam "PlanLab: de toekomst van reisinformatie." Hier worden diverse marktrijpe planners gedemonstreerd. Het doel is tweeledig: het introduceren van nieuwe reisplanners en interactie met bezoekers over het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Interesse? Aanmelden en informatie via plan-lab.nl en vragen via info@plan-lab.nl.

Beter Benutten

Multimodale reisinformatie (MMRI) is een project van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincie Noord-Brabant, samen met de regio's Twente, Assen-Groningen, Arnhem-Nijmegen en regio Maastricht. MMRI is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.