Vlaanderen werkt aan de Brusselse Ring: 'Er moet iets gebeuren'

woensdag 14 november 2018
timer 3 min
De complex ingerichte en verouderde weginfrastructuur op de Ring rond Brussel is toe aan een opknapbeurt. Onder de projectnaam 'Werken aan de Ring' voert de Vlaamse overheid een groots herinrichtingsplan uit met onder meer oog voor fiets, ov en groen. “We zetten in op een modal split”, vertelt Marijn Struyf van de uitvoerende projectorganisatie De Werkvennootschap. “Iedereen in en rond Brussel is het erover eens dat er iets moet gebeuren.”

Problemen zijn er genoeg met de Brusselse Ring. De oudste delen van het wegdek dateren uit de jaren vijftig, de modernste delen uit de jaren zeventig. “Op het wegdek staan veel files en komen ‘enkele ongevallen per dag’ voor”, gaat Struyf verder. “Dit komt door de vele op- en afritten die dicht op elkaar liggen. Daardoor komen veel korte ‘weefbewegingen’ voor.”

Versnippering woonkernen

Bovendien zoekt veel verkeer een uitweg voor de structurele files, wat leidt tot sluipverkeer met bijhorende luchtvervuiling in omliggende gemeenten. Daarbij raken groenzones en woonkernen versnipperd door de grote hoeveelheid op- en afritten. “Kortom: meer ruimte voor fiets, ov en auto is meer nodig dan ooit”, vertelt woordvoerder Struyf.

Verkeersstromen ontvlechten

Zo gaat de weginfrastructuur de komende jaren flink op de schop. Lokaal en doorgaand verkeer wordt daarmee ontvlochten. Een parallelbaan voor lokaal verkeer moet ervoor zorgen dat de gevaarlijkste in- en uitvoegbewegingen niet meer voorkomen. “We vereenvoudigen ook het kluwen van op- en afritten: dat verbetert de doorstroming.”

Fietssnelwegen en ov

Inmiddels is De Werkvennootschap begonnen met de aanleg van 60 kilometer fietsinfrastructuur, waarvan 23 kilometer tussen de Noordrand van de stad en de luchthaven. Ook is gestart met een eerste fietssnelweg, langs de A12 in Meise. “In 2019 volgen nog vier fietssnelwegen. Tegen 2021 zal het meeste van die fietsinfrastructuur er wel liggen.”Naast de fietsinfrastructuur komt nog 60 kilometer aan hoogwaardig openbaar vervoer met drie nieuwe tram(bus)lijnen. In de zomer van 2018 werd gestart met de eerste ingrepen voor de Ringtrambus, die Brussel-Noord verbindt met luchthaven Zaventem. De Ringtrambus gaat grotendeels in vrij liggende busbanen rijden. Langs dit tracé komt 23 kilometer aan fietsinfra te liggen.

Vervolgens worden de Sneltram en de Luchthaventram gebouwd. De Sneltram moet langs de A12 lopen, wat een tijdswinst van 35 minuten ten opzichte van de huidige situatie oplevert. De Luchthaventram verbindt ook Brussel-Noord met de luchthaven en sluit aan op het bestaande tramsporennet.

Planning

Wanneer het project is afgerond, is nog koffiedik kijken, vertelt Struyf. “Het is nog te vroeg daar een concrete timing op te plakken. Het hangt af van hoe snel de procedures die we moeten doorlopen, worden gevolgd.” Voor het gehele project heeft de Vlaamse overheid drie miljard euro uitgetrokken.

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 5, november 2018.