Voorlopig geen nieuw welkom bierfiets in Amsterdam

maandag 11 december 2017
timer 1 min
Exploitanten van bierfietsen hebben aan de voorzieningenrechter gevraagd het voorstel van de burgemeester, om bierfietsen uit het centrum te weren, te schorsen. Dit beroep is door de voorzieningenrechter voorlopig afgewezen. Daarmee blijft het besluit van de burgemeester om per 1 november 2017 bierfietsen uit het centrum te weren voorlopig van kracht. Buiten het centrum zijn de fietsen nog wel toegestaan.

Uit klachten van Amsterdammers en daarbij waarnemingen van de politie blijkt dat bierfietsen overlast en verkeershinder veroorzaken, schrijft Rechtspraak.nl. Het belang van de burgemeester om veiligheid te handhaven en hinder zoveel mogelijk te voorkomen, weegt volgens de voorzieningenrechter zwaarder dan de financiële problemen die exploitanten zeggen te ondervinden doordat de bierfiets in het centrum niet meer gebruikt mag worden.