Vooruit met data

woensdag 7 april 2021

Op donderdag 25 maart organiseerde Acquire Publishing de Datadag Mobiliteit, de eerste in een serie van drie datadagen in aanloop naar het Verbindingsfestival Slimme Stad op 30 september. Elke datadag wordt geopend door een inspirerende keynote van Arash Aazami.

“Uiteindelijk gaat het om energie, niet om geld”, stelt Azzami. De energie-expert, ondernemer en spreker probeerde met data de deelnemers te inspireren en te overtuigen van nieuwe inzichten. Zijn boodschap steunt op het idee dat energie het fundament vormt onder alle waardecreatie. “Alles is terug te voeren op energie, niet op geld. Onze samenleving en alle systemen die daar bij horen zijn terug te voeren op energiestromen, en op het veranderen van de ene energiestroom in de andere. We leven in een energie-economie.” Dat heeft gevolgen. “Er zijn grenzen aan de groei van energie waaruit de planeet bestaat. Je kunt uit energie immers nooit méér energie maken.”

De Datadag

De dag bestond na de opening door Marc Maartens en de keynote van Aazami uit een pitchronde waarin de sprekers hun sessie kort uitlichten, zodat deelnemers een onderbouwde keuze konden maken uit de aangeboden sessies. Na de eerste sessies én de nodige pauze volgde de tweede pitch- en sessieronde, afgesloten met de mogelijkheid om in het digitale café na te praten.

Sessies

De sessies werden verzorgd door experts op het snijvlak van data en mobiliteit. Zo sprak Ronnie Poorterman (Keypoint) over data uit voertuigen: hoe analyseer je bijvoorbeeld bijna-ongevallen? Henrik Oskam (Andes) verzorgde een sessie over hoogwaarde geografische data. “Sommige dingen die voor de hand liggen, zijn niet altijd duidelijk. Iedereen plant een route via Google Maps of een andere routeplanner en denkt dat dat automatisch gaat, maar daar zit natuurlijk een hele datafabriek achter. Het reisadvies is het resultaat van de data die daarachter zit. Een goed advies valt of staat dan ook met de kwaliteit van je data.”, aldus Oskam.

Marc Moonen vertelde alles over het overzichtelijke parkeerdata-dashboard van Kwirkey, Nick Knoester en Megan Visscher van Over Morgen zoomden in op de rol van data voor beleid gericht op deelmobiliteit.

De tweede ronde: Paul van Koningsbruggen en Erwin Gribnau van Technolution brachten ‘operational urbanism’: Via data ook op korte termijn en in het hier-en-nu aanpassen van de inrichting van de stedelijke ruimte. Koen Adams en Erik-Sander Smits van Arane lieten zien hoe ze verkeersdata gebruiken in hun dagelijks werk bij het implementeren van mobiliteitsbeleid. Smits: “In ons werk bestrijken we het hele spectrum: van beleidsontwikkeling tot operationeel verkeersmanagement.”

Kirsten van Merwijk en Matthijs van Orsouw van XTNT benadrukten de onbenutte potentie van data om effectief te kunnen sturen op gedrag. Henri Palm en Peter van der Mede van Dat.Mobility namen ten slotte de deelnemers mee in de boeiende wereld van real-time data en real-time verkeersvoorspellingen.

Data in 2021: nog twee datadagen

In 2021 organiseert Acquire nog twee datadagen: de datadag Gebouwde Omgeving op 20 mei en de datadag Ruimte op 29 juni. Tevens volgt op 30 september het Verbindingsfestival Slimme Stad. De datadagen én het verbindingsfestival zijn gratis bij te wonen.