Wat maakt een stad nóg aantrekkelijker en vitaler?

donderdag 29 juni 2017
timer 3 min
Bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit en voorzieningenaanbod bepalen in grote lijnen de vitaliteit van centrumgebieden en zeggen daarmee ook iets over de aantrekkelijkheid van steden. Goudappel Coffeng ontwikkelde uit een scala aan databronnen een vitaliteitsbenchmark die tweejaarlijks wordt geactualiseerd. Dit levert nieuwe inzichten en tips op om een stad aantrekkelijker te maken.

In april verscheen de nieuwe Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017. Deze laat in 2017 een beduidende sprong voorwaarts zien ten opzichte van de 2015-editie. Het gaat beter met de economische aantrekkingskracht van de honderd grootste centrumgebieden van Nederland in totaal, maar voor veel centrumgebieden, vaak in de middelgrote steden, blijven de ontwikkelingen zorgelijk en dalen de bezoekersaantallen nog steeds.  

Enkele highlights

De grote binnensteden zijn vrijwel allemaal vitaal, met Amsterdam als grote uitschieter naar boven. De andere kant van het onderzochte spectrum, de middelgrote centra, laten in het algemeen nog steeds een kwetsbaar beeld zien. Dit betreft vooral de middelgrote centra in krimpgebieden en de centra met te weinig onderscheidend karakter. Toch zijn ook hier inspirerende positieve voorbeelden met elk hun eigen verklaring, zoals Barneveld (demografisch profiel en specifiek aanbod), Katwijk (toeristen), Kampen (historie) en Houten (goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen). Hoe nu verder na deze benchmark?

Enkele tips

Ken uw gasten

De bekende customer journey (klantreis) ontwikkelt zich tot een guest journey. Dat begint met een aangename reis met probleemloze aankomst. Bezoekers moeten de weg makkelijk kunnen vinden in en naar de binnenstad, zowel on- als offline, waar de leegstand is weggewerkt en de openbare ruimte uitnodigt om langer te verblijven. Bied een gezellige ambiance.


Voorkom ook dat bezoekers, uw gasten, teleurgesteld naar huis gaan. Een parkeertarief dat niet in verhouding staat met de ervaring kan al reden zijn uw binnenstad de volgende keer links te laten liggen. Weet wie uw bezoekers zijn en wat ze willen. De data is beschikbaar. U kunt precies meten welke gasten er uw stad komen, hoe lang ze blijven en òf ze terugkomen.


Ken u zelf

Weet ook goed wat u zelf te bieden heeft. Weet waar u sterk in bent en draag dat consequent uit. Laat uw onderscheidend vermogen terugkomen in marketing en promotie, evenementen, acties en verblijfsklimaat. Speel op de doelgroep in. En vergeet niet: uw gasten blijven op zoek naar nieuwe ervaringen en inspiratie. 

Door Tim van Huffelen, Guido Scheerder, Karin de Regt (Goudappel Coffeng). Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 3/2017