Wegwijzer laadinfrastructuur officieel gepresenteerd

woensdag 14 augustus 2019
timer 1 min
Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) heeft de 'Wegwijzer laadinfrastructuur voor gemeenten' onlangs gepresenteerd. Deze biedt een handig overzicht voor afspraken en maatregelen om direct mee aan de slag te gaan.

De wegwijzer bestaat uit verschillende onderdelen: een infographic en een tabel. In de tabel is te zien welke afspraken en opties er zijn voor laden van elektrisch vervoer binnen verschillende thema's. Het gaat hierbij met name om meekoppelkansen met bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie (RES) of om maatregelen uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Bij elke maatregel is in een oogopslag te zien wat de deadline en de rol van de gemeente is en welk instrument wordt ingezet. De wegwijzer is bestemd voor iedere gemeenteambtenaar die laadinfra en/of elektrisch vervoer in de portefeuille heeft. 


Het Nationaal Kennisplaform Laadinfrastructuur heeft bij het opstellen van de wegwijzer verschillende zaken afgestemd met de Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Deze stuurgroep is ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit vertegenwoordigers van dit ministerie, het Formule E-team, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders (ElaadNL) en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. 

Bron: Nieuwsbrief Duurzame Uitgeverij