Werknemers leren veiliger rijden via programma Veilig Onderweg

dinsdag 26 februari 2019
timer 3 min
'Veilig Onderweg' is een innovatief (online) trainingsprogramma van VeiligheidNL, gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid via de werkgever. Eind 2017 is een pilot gestart met vier Friese bedrijven waarvan de werknemers veel onderweg zijn met de auto. Zij namen een jaar lang deel aan het online trainingsprogramma, met onder meer een serious game en aan een gezamenlijke rijvaardigheidstraining. Een deelnemer: “Eigenlijk zou elke autobestuurder dit moeten volgen om up-to-date te blijven.”

Door: Jacinta Peerlkamp-Steltenpool, VeiligheidNL, Sipke van der Meulen, ROF 

Het online-trainingsprogramma ‘Veilig Onderweg’ bestaat uit korte, interactieve online-trainingen over verkeersveiligheid. De programmaonderdelen richten zich op kennis, bewustwording, attitude en de sociale norm (praten over verkeersveiligheid met collega’s). De deelnemers krijgen elke zes weken een e-mail met een uitnodiging voor een training over diverse thema’s en (gevaarlijke) situaties, zoals auto te water, omgaan met voorrangsvoertuigen, bermongevallen voorkomen, afstand houden en het voorkomen van een auto-fietsongeval.

Naast het trainingsdeel bevat het programma een serious gaming-element door challenges met quizvragen, waarbij deelnemers de strijd aan gaan met hun collega’s. Het jaarprogramma in Fryslan sloot af met een rijvaardigheidstraining voor alle deelnemers bij het Verkeers Educatie Centrum in Drachten.

Ervaringen

In deze eerste pilot hebben 84 deelnemers de training gevolgd. VeiligheidNL en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) hebben samen onderzocht in hoeverre deze nieuwe aanpak aanslaat bij bedrijven, hoe effectief het programma is en hoe het wordt gewaardeerd.

Uit deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat zowel werknemers als werkgevers erg enthousiast zijn over het programma. Het wordt met een 8,2 beoordeeld en het levert vele positieve reacties op. Verkeersveiligheid blijkt een belangrijk onderwerp voor de deelnemende bedrijven en zij willen op hun beurt graag hun werknemers ondersteunen als het gaat om verkeersveiligheid. Werknemers geven aan dat ze van het programma hebben geleerd en dat het invloed heeft gehad op hun gedrag. Een deelnemer schrijft: “Ik doe de trainingen steeds opnieuw omdat ik ze graag allemaal goed wil hebben.”

De deelnemers hebben vooraf en na afloop een vragenlijst ingevuld. Op de meeste kennisvragen geven deelnemers na deelname vaker het juiste antwoord. Ook lijkt er een kleine verschuiving te zijn in de sociale norm. Meer deelnemers geven na een jaar aan wel eens met hun leidinggevende of collega’s over verkeersveiligheid te praten. Er zijn te weinig deelnemers in deze pilot om statistische uitspraken te kunnen doen over deze effecten.  


Toekomst

Gezien de positieve reacties van de deelnemers én de werkgevers wordt het programma met enkele aanpassingen zoals een keuze voor de werkgever in het aantal trainingen dat aan bod komt verder uitgerold door VeiligheidNL. Ook worden de resultaten verder onderzocht. Zo ontstaat in de toekomst de mogelijkheid om op basis van een grotere steekproef meer duidelijkheid te verkrijgen over de effecten van het programma. Er worden nu ook bedrijven buiten Friesland gezocht om aan te sluiten. Mogelijk worden het platform en het trainingsprogramma uitgebreid en kan het zich naast automobilisten, bijvoorbeeld ook gaan richten op fietsers.

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld nummer 1, maart 2019.