Zeeland kiest voor netwerk van slimme verkeerslichten

dinsdag 11 oktober 2022

Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift MobiliteitsPlatform #3, 2022.

In mei 2022 hebben de Zeeuwse weggebruikers al kennis kunnen maken met de innovatieve software voor slimme verkeerslichten, Flowtack, van Royal HaskoningDHV, op het kruispunt van afrit 33 (A58) bij Kruiningen. In navolging hierop wordt Flowtack nu ook over de rest van Zeeland uitgerold, op verkeerslichten van Rijkswaterstaat, de Provincie Zeeland en lokale gemeenten.  Met de software wordt het mogelijk om op lokaal, corridor- en netwerkniveau mobiliteitsbeleid te realiseren. 

Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland hebben een uitvraag gedaan voor het leveren van intelligente verkeerslichtingssoftware, de ITS-Applicatie. Met beide contracten komen er in één klap 28 intelligente verkeersregelinstallaties bij in de Provincie Zeeland, allemaal uitgerust met software van Royal Haskoning.  

“Met Flowtack hebben we gekozen voor een toekomstbestendige ITS-applicatie. Daarmee kunnen we ons beleid zowel lokaal als op het Zeeuwse netwerkniveau operationaliseren. We worden in in het technisch en verkeerskundig beheer volledig ontzorgd en besparen kosten doordat er geen hardware-uitbreiding nodig is”, vertelt Martijn Bierman, coördinator Smart Mobility bij Provincie Zeeland. 

Bereikbaarheid verbeteren en logistieke keten faciliteren 

Rijkswaterstaat wilde het mobiliteitsbeleid op zowel lokaal als op netwerkniveau kunnen realiseren. Het verbeteren van de bereikbaarheid stond hierbij centraal. Beide punten waren doorslaggevend voor het aanschaffen van Flowtack voor drie kruispunten op de N59 bij Oude-Tonge. Naast dat de N59 belangrijk is voor het dagelijkse verkeer in de regio, is het ook een belangrijke omleidingsroute voor Rijkswaterstaat in geval van calamiteiten. 

“Doordat Flowtack de actuele verkeersstromen detecteert, eventuele bottlenecks ver van tevoren herkent en daar vervolgens direct op anticipeert, geeft de software veel vertrouwen voor een betere doorstroming, ook tijdens calamiteiten. We zien dat Royal HaskoningDHV met Flowtack zeer concreet invulling geeft aan de ambities van Rijkswaterstaat op het gebied van Smart Mobility. Flowtack benut efficiënt en effectief de in-car data en communicatiemogelijkheden die (toekomstige) smart mobility diensten bieden. Daarnaast is de N59 een belangrijke logistieke route waar Rijkswaterstaat graag de doorstroming vanuit het beleid wil verbeteren. Flowtack geeft ons daartoe de mogelijkheid door de logistieke dienstverleners beter te kunnen faciliteren,” aldus Johan Groenewold, Operationeel Verkeerskundige bij Rijkswaterstaat 

Klaar voor de toekomst  

De bevolking groeit, we wonen en werken anders, we maken op nieuwe manieren gebruik van goederen en diensten, de digitalisering verloopt razendsnel. Dat stelt nieuwe eisen aan stedelijke en regionale mobiliteitsnetwerken. We willen dat onze steden goed blijven functioneren en bereikbaar blijven, zonder concessies te doen aan de leefbaarheid voor de inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit en geluidsoverlast.  

 
Flowtack combineert alle beschikbare data om de verkeerssituatie real-time te meten en de werking van slimme verkeerslichten daar op het Zeeuwse netwerkniveau op af te stemmen. Wegbeheerders krijgen met Flowtack dé tool in handen om hun beleid op straat te realiseren. Denk hierbij aan het beter faciliteren van fietsers, hulpdiensten, logistieke dienstverleners en openbaar vervoer, maar ook het beter kunnen afhandelen van piekdrukte tijdens calamiteiten en drukke (vakantie)dagen of het verlagen van emissies en verhogen van veiligheid. 

Zeeland gaat voor betere doorstroming  

Verkeersproblematiek in steden dwingt gemeenten tot stringent beleid. Aan de ene kant moet dat de leefbaarheid verhogen: minder verkeersoverlast, minder lawaai, minder uitstoot en een hogere veiligheid. En aan de andere kant wilt u de vitaliteit versterken: bereikbaarheid en doorstroming zijn belangrijk voor bewoners, het bedrijfsleven en het toerisme en daarmee voor het functioneren van de gemeente als geheel.  

Dankzij het toekomstige netwerk met slimme verkeerslichten in Zeeland hoeven weggebruikers straks minder vaak te stoppen bij verkeerslichten. Dit leidt tot minder CO2-uitstoot, betere doorstroming in het verkeer en een verhoging van de bereikbaarheid én leefbaarheid.