30km/u is te snel. Of de auto teveel.

woensdag 11 maart 2020
timer 3 min
De landelijke doelstelling verkeersveiligheid is 0 verkeersslachtoffers. Niet nul verkeersdoden, maar nul slachtoffers. Ernstig verkeersgewonden tellen dus ook mee.

Volledigheidshalve: we hebben het dan niet over een schrammetje, krasje of deukje of de schrik van je leven, maar over ruim 21000 maal ziekenhuis, revalideren en doorgaans ook verder leven met blijvende beperkingen.

Kapot van snel

Dat de trend met ernstig verkeersgewonden is al jaren verkeerd en dat is niet meer dan logisch. We willen het zelf. Wie 30km/u als de limiet in verblijfgsgebieden in de kom als ambitie heeft, voorkomt vrijwel alle doden… maar voorkomt de ernstig verkeersgewonden niet. Verschillende wetenschappelijke onderzoekers wisten het verband tussen snelheid en overlevingskans in een grafiek te vatten, als een voetganger als die wordt aangereden door een auto. Bij 30km/u loopt de lijn nog relatief vlak, maar bij 50km/u loopt de lijn steil. Het verschil van 30 en 35 is veel minder groot voor de overlevingskans dan het verschil van 50 en 55. Deze grafiek is indertijd reden geweest om 30km/u zones aan te leggen. Een bewezen effectieve maatregel! Als je dezelfde grafiek maakt, maar dan voor ernstig verkeersgewonden, dan verschuift de lijn naar beduidend lagere snelheden. Je raakt immers bij lagere snelheden ernstig gewond dan dat je bij een botsing om het leven komt.

Klusje voor de SWOV?

Ik schat in dat je bij 15km/u heel goed slachtoffervrij kan functioneren. Autovrij kan natuurlijk ook, Oslo en Helsinki laten zien dat dat werkt. Beter zelfs nog dan 15km/u, maar wellicht is dat niet altijd haalbaar in onze samenleving. Doelstelling serieus nemen? Zoals we de ambitie 30km/u hebben gebaseerd op het voorkomen van verkeersdoden, zo moeten we een ambitie formuleren voor 15km/u voor plekken waar we slachtoffers willen voorkomen. Om te beginnen moeten we 15km/u een formele plaats te geven in onze wegcategorisering Duurzaam Veilig. Een moderne variant van het stapvoets rijden in het woonerf. Een mooie kans voor Shared Space inrichting als basiskenmerk. En op plekken waar we veiligheid eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden: rond basisscholen, in winkelgebieden en bij verzorgingshuizen. Het alternatief is een geheel nieuwe doelstelling verzinnen. En buiten de kom? Wie 60km/u als limiet in verblijfsgebieden buiten bebouwde kom als ambitie heeft, die voorkomt overigens zelfs de verkeersdoden niet. Daar maar eens mee beginnen? Dat kan. Begin met een netwerk van fietsstraten met een 30km/u limiet op de schoolroutes in het buitengebied. En dat is nog maar een tussenstation.