Blog: Een gezond en gelukkig 2018

woensdag 3 januari 2018
timer 4 min
U heeft anderen een gezond en gelukkig 2018 toegewenst en het is u wellicht ook meer dan eens toegewenst. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen. In de verkeerskundige praktijk wel te verstaan.

Bij een gezond en gelukkig 2018 in verkeerskundig opzicht spreekt het voor zich dat we geen ongevallen willen. Veilig verkeer is net zo logisch als veilig voedsel. Alles wat we maken of doen in het verkeer, is veilig of tenminste zo veilig mogelijk. Daarbij is geen ruimte voor compromissen. Verkeer heeft ook een positief effect op de gezondheid als we denken aan lopen en fietsen.

Richtlijnen

Ik ga even uit van volwassenen en volg de beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad. Opmerking vooraf: bewegen is goed, maar meer bewegen is beter. De richtlijn schrijft allereerst 150 minuten (vijf keer 30 minuten) matige beweging per week voor, zoals lopen en fietsen. Dat kan prima binnen het doordeweekse reispatroon. Daarnaast schrijft de richtlijn twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten voor. Dit is minder makkelijk te realiseren in dat reispatroon en is veeleer een mooie ambitie voor het weekend. Dan ligt het voor de hand om de nieuwe fietssnelwegen zo te ontwerpen, dat ze in het weekend geschikt zijn voor racefietsen.


Volgens de Brever-wet (de wet van behoud van reistijd en verplaatsingen) besteden we ruim een uur per dag aan verkeer. Met 30 minuten aan motorisch bewegen (lopen of fietsen) is er - gemiddeld - nog 40 minuten tijd over voor mechanisch bewegen (brommer-, motor- of autorijden): 20 minuten heen en 20 minuten terug.


We zien hier een oplossing voor drukte op de snelwegen, maar er doemt ook een nieuw probleem op met toenemende drukte op fietspaden en de huidige inrichting van steden. Verder betekent minder mechanisch bewegen ook minder fijnstof en minder geluidshinder, wat een zeer grote indirecte gezondheidswinst oplevert. Zo bezien moeten we een omslag maken in het denken.


Het is positief dat we meer moeite moeten doen om ons meer te verplaatsen. Ook de MKBA en de geaggregeerde kosten in een verkeersmodel moeten we hierop aanpassen: staan is beter dan zitten, motorisch bewegen is beter dan mechanisch bewegen. Laat gezondheid ook een punt van aandacht zijn voor iedereen die nu een app aan het ontwikkelen is.

Gelukkig verkeer in 2018

Meer motorisch bewegen leidt tot minder depressies, dus met gezond verkeer winnen we veel. Maar er is meer. Verkeerskundigen kijken naar objectieve maten, zoals geld een maat is voor welvaart. Maar voor het geluk van mensen is welzijn belangrijk - en dat is alleen subjectief te meten. In 2018 moeten we daarom, naast objectieve maten, beter kijken naar subjectieve maten voor verkeer: beleving, waardering, tevredenheid, enzovoorts.


Noemenswaardig is een recente studie van studenten van Windesheim Flevoland. Zij deden voor de NS onderzoek naar keuzereizigers en vonden daarbij opties om verkeer te optimaliseren vanuit stressbeleving. Door multimodaal te reizen kan je stress (rode tijd) verminderen. Of je kunt onvermijdelijke stressmomenten zo inplannen, dat ze niet net voor een belangrijke afspraak plaatsvinden. Redeneren vanuit stressmomenten is op zijn minst interessant om het huidige denken mee aan te vullen. Laat dus ook geluk een punt van aandacht zijn voor iedereen die nu een app aan het ontwikkelen is.

Goede voornemens 2018

Gezondheid en geluk in het verkeer kunnen we doorvertalen naar een vestigingsklimaat. Uw goede voornemen voor 2018 kan, wat mij betreft, worden: het bieden van het beste vestigingsklimaat -voor mensen- ter wereld… Bedrijven en bedrijvigheid volgen dan. Een vestigingsklimaat dat gericht is op gezondheid en geluk is immers onbetaalbaar. En is nu, dankzij de Brexit, actueler dan ooit! Dat resulteert in een betere ruimtelijke kwaliteit die ook nog eens duurzamer is.