Blog: Wegcategorisering fiets - maar dan buiten de kom

donderdag 29 maart 2018
timer 3 min
In november schreef ik een blog met een betoog voor een wegcategoriseringsslag fiets binnen de kom. Nu leggen we fietspaden langs de verkeersaders, ergo leiden we fietsers - willens en wetens - langs de meest onveilige plekken die voor handen zijn in de bebouwde kom. Maar hoe zit het met de wegcategorisering buiten de kom?

Een reactie op mijn vorige blog was: "Helemaal eens met ontvlechten (van fietsroutes en gebiedsontsluitingswegen) in de kom. Ik ben wel benieuwd naar je visie voor buiten de kom. Helaas verbinden de drukke autoroutes de steden en dorpen vaak op de meest rechtstreekse manier en kennen de parallelle routes vaak ook landbouwgebruik en zijn ze beperkt in beschikbare ruimte."

60 km/uur

Als je gaat ontvlechten buiten de kom, dan kom je inderdaad op de 60km/uur-wegen terecht. Nu zijn erftoegangswegen binnen de bebouwde kom makkelijker te ontwerpen dan buiten de bebouwde kom. In 30 km/uur-zones is het gebruik eenduidiger. Op 60km/uur-wegen stellen verschillende gebruikersgroepen uiteenlopende - en deels tegenstrijdige - eisen aan het wegontwerp.


Bovendien is 60km/uur überhaupt geen veilige snelheid voor situaties met gemengd verkeer, stelt SWOV. In een landelijk gebied is de landschappelijke onderlegger een gegeven. Ook de bewoners van het buitengebied - bewoners en bedrijven - zijn gegeven. Relevant verschil in een 60-zone is dat gekeken moet worden naar groepen die risico lopen (zoals skaters, wandelaars, hardlopers en fietsers) en groepen die risico veroorzaken (zoals motorrijders en gebiedsvreemd autoverkeer). Problemen worden dan duidelijk en kunnen allereerst verkeersplanologisch aangepakt worden, met netwerkaanpassingen.

Maatregelen

Pas na de netwerkmaatregelen komen het ontwerp- en het gebruiksmaatregelen in beeld. Daar kan je nieuwe maatregelen bij zoeken: fietsstraten buiten de kom, 40km/uuur-venstertijden op schoolroutes, geslotenverklaring voor verkeerssoorten die risico veroorzaken, enzovoorts. Net als binnen de kom, kan je ook buiten de kom gaan denken aan basiskenmerken om de voorspelbaarheid te vergroten.

Hogere fietsbeleving

Maar er is nog een heel andere overweging om wegcategoriseringsslag voor de fiets buiten de kom door te voeren. De beleving van het fietsen kan er sterk door verbeteren. Het fietst niet fijn in de hinderzone van een verkeersader en het geeft geen gevoel van gezonde buitenlucht. Zo bezien kan wegcategorisering het utilitair fietsen uitnodigend maken en het toerisme meer kwaliteit bieden.


‘Verkeer afwikkelen over wegen die daarvoor toegerust zijn’ kan op die manier beter vorm krijgen: gebiedsontsluitingswegen zijn functioneel, voor snelheid en bundeling van gemotoriseerd verkeer. Erftoegangswegen zijn voor gezondheid en geluk, ergo: een hoge verblijfskwaliteit staat daar voorop.