De slag om '30 in de kom' win je op 50-wegen

woensdag 6 november 2019
timer 3 min
Je kan natuurlijk wachten tot ISA (Intelligente Snelheids Assistent, red.) in het gehele wagenpark is doorgevoerd, maar dat kan nog wel even duren. Wil je eerder 30 de norm maken in de bebouwde kom? Hoe paradoxaal het ook klinkt: dan zal je goede 50km/u wegen moeten maken. Natuurlijke gebiedsontsluitingswegen die volwaardig zijn toegerust om veilig te kunnen functioneren.

De meeste gemeenten zijn vergevorderd met 30k-kilometer-zones. Elke gemeente heeft nog wel een aantal wegen die grijs en onveilig zijn, wegen die het midden houden tussen erftoegangsweg en gebiedsontsluitingweg.

Laaghangend fruit

Het laaghangend fruit is zo langzamerhand wel geplukt. Leg daar geen prioriteit: steek geen groot geld in reconstructie op reconstructie in en verlies vooral geen jaren met ‘hooghangend fruit’, zoals de oude wijkontsluitingswegen of een centrumring. Om 30km/u de norm te maken in de bebouwde kom moeten we een beperkt aantal -en in kleine kernen zelfs geen - wegen zodanig inrichten dat ze volwaardig zijn toegerust om veilig te kunnen functioneren: wegvakken en kruispunten zijn natuurlijk herkenbaar als 50km/u, conflicten met tegemoetkomend verkeer zijn uitgesloten en snelverkeer is gescheiden van kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook de detaillering en inrichting is keurig op orde. Het belangrijkste: de kans op verwarring met de toekomstige 30 wegen moet klein zijn.

Verkeersaders

En dan nogmaals een klus op 50km/u wegen. Want niet alle 50-wegen kan je verkeersader maken. En niet alle wegen wil je verkeersader maken. Deze grijze wegen worden 30km/u witte wegen. Het denkbeeld ‘druk dus 50km/u’ moeten we loslaten. Verwachtingenmanagement is heel belangrijk hierbij: deze wegen worden door 30km/u niet ineens rustige woonstraatjes, maar ze worden wel veiliger dan dat ze nu zijn. In eerste instantie kan gekozen worden voor sobere inrichting: deze wegen moeten duidelijk onderscheidend zijn of anders onderscheidend gemaakt worden ten opzichte van de volwaardige, veilige, natuurlijke 50km/u wegen.

Dertig de norm

Als de 50km/u wegen op orde zijn - het zij als volwaardige, veilige, natuurlijke 50km/u verkeersader, het zij als 30km/u witte weg - dan is het moment gekomen om de omslag te maken naar 30km/u als de norm in de bebouwde kom. Voer een laatste check uit of het netwerk consistent is op snelheid (geloofwaardige limieten), hierarchie (functie en intensiteiten fietsverkeer) en beleving (stedebouwkundige kwaliteit). Het ‘hooghangend fruit’ is dan opgelost. En ook de plaats van de speed pedelec, brom- en snorfiets is in een klap opgelost. En wellicht zijn er ook meteen goede afspraken te maken over busroutes en over gerichte handhaving. Het aardigste:

Nabije toekomst

Voor de meeste gemeentes is dit helemaal geen verre toekomstmuziek. Eerder een kwestie van jaren dan decennia.

Deze blog is geschreven door Adriaan Walraad