Digitalisering van de parkeerketen succesvol tot stand brengen

woensdag 8 april 2020
timer 3 min

Steeds meer gemeenten werken aan een gedigitaliseerde parkeerketen en digitale handhaving. Begrijpelijk, want dat biedt volop voordelen: efficiënter handhaven, verlaging van de personeelskosten, de mogelijkheid om veel data te verzamelen, waarmee je informatiegestuurd kunt werken en een bredere dienstverlening richting burgers.  

Tekst: Monique Pluijm (Empaction)

Bij het digitaliseren veranderen een aantal technische componenten. Daar moet je je organisatie dan ook op aanpassen. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken hoe zaken zich tot elkaar verhouden. Hieronder enkele praktische zaken om rekening mee te houden:  

  • Een scanauto kan een parkeerkaartje achter de voorruit niet zien. Om het parkeerrecht te kunnen controleren (dit gebeurt altijd op basis van kenteken, locatie en tijdstip) moeten parkeerautomaten aangepast worden met een ander softwarepakket, zodat parkeerders het kenteken van hun auto kunnen invoeren.  
  • Er moet een eenduidig en gebruiksvriendelijk digitaal loket komen voor bewoners en ondernemers. Het is belangrijk hier goed over na te denken hoe je dat gaat maken.   
  • Alle (papieren) vergunningen moeten gedigitaliseerd en op kenteken uitgegeven worden. 
  • De rol en het werkproces van de handhaver veranderen: van alleen buiten controleren, worden ze nu ook chauffeur van een scanauto en beeldbeoordelaar in de backoffice.  
  • Het hele proces hoe parkeren is georganiseerd binnen een gemeente verandert: van het beheren van één onderdeel naar het managen van de hele keten.  
  • Wees voorbereid op een toename van het aantal bezwaren (vaak maar van tijdelijke aard, aangezien de betalingsbereidheid toeneemt wanneer mensen weten dat ze vaker gecontroleerd worden en het bewijsmateriaal overduidelijk is).  
  • Communicatie vanuit de gemeente is erg belangrijk. Niet alleen over de zichtbare veranderingen, maar ook over de gevolgen voor de parkeerder.  

Van data naar informatie 

Als een gemeente besluit om de keten te gaan digitaliseren, moeten ze het hele traject doorlopen. Ben je eenmaal begonnen, kun je niet meer terug. Dat zou erg inefficiënt zijn. Met die (nieuwe) systemen genereer je veel data en de kunst is om van die data bruikbare informatie te maken, zodat je informatiegestuurd kunt gaan werken. Dit is zeker interessant voor de grote en middelgrote gemeentes. Een kleinere gemeente zal gezien de relatief hoge kosten niet snel overgaan tot een eigen scanauto, maar er zijn zeker mogelijkheden om haar digitale parkeerketen compleet te maken. Bijvoorbeeld door de samenwerking met andere gemeenten op te zoeken of bij een grotere gemeente aan te sluiten. 

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Zoek contact met Empaction via www.empaction.nl.

Monique Pluijm
Monique Pluijm