Gestuntel rond de stint

woensdag 16 oktober 2019
timer 2 min
Niet de politiek moet beslissen over de toelating van bijzondere voertuigen zoals de stint, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een onafhankelijke keuringsinstantie, zoals de RDW, moet eindverantwoordelijk worden. Maar dat gaat nog lang niet ver genoeg, vindt Adriaan Walraad.

In een eerdere blog betoogde ik dat een voertuig als de stint niet veilig is- simuleer een botsing met een landbouwtractor met 60km/u of met een vrachtwagen met 50km/u. Of parkeer de stint, vol met crashtestdummies, eens tegen een muur en kijk wat je meet. Het resultaat laat zich raden. Zo bezien kan je de stint beter gebruiken voor pakketjes dan voor 10 kinderen. Je kan hem ook omdraaien. Als we dit soort voertuigen normaal vinden, dan moeten we het verkeerssysteem daarop aanpassen.

 

Kunnen we de wegcategorisering Duurzaam Veilig zo veilig maken dat de stint veilig mee kan doen in het verkeer? Denkend aan de doelstelling van nul slachtoffers, is er één antwoord: 30km/u de norm maken binnen de bebouwde kom. Dan kunnen we ook meteen landelijk orde op zaken stellen met de speed pedelec op fietspaden. En kunnen we de snorfiets naar de rijbaan verhuizen zoals dat nu - succesvol !- de praktijk is in Amsterdam

 

Het probleem zit hem in ons eigen denken. De wegcategorisering Duurzaam Veilig is hoognodig aan actualisatie toe. Ruimt 20 jaar terug had je gewoon een voetganger, een fiets, een brommmer en een auto en dat was het wel. In die actualisatie kunnen we duidelijke voertuigcategorieën een heldere plek op duidelijke wegcategorieën geven. Bij die actualisatie kunnen we ook meteen grijze wegen elimineren, eenzijdige ongevallen van fietsers serieus aanpakken en het klinisch dode woonerf een revival geven, betoog ik in Verkeerskunde van oktober. Als de politiek haar verantwoordelijkheid laat liggen, dan is niet de expertise van de RDW het antwoord op de stint, maar de opbouw van het hele verkeerssysteem. Maar dan moeten wel aandurven om de wegcategorisering Duurzaam Veilig te actualiseren.