Hoe kan kritieke wegeninfrastructuur worden beschermd?

dinsdag 6 juli 2021

De beelden gingen de wereld rond toen de Morandi-snelwegbrug in Genua instortte. Het ongeval toonde het belang van veilige en veerkrachtige weg-infrastructuursystemen. Daarom geeft de Europese Commissie de hoogste prioriteit aan de bescherming van kritieke vervoersinfrastructuur. De focus ligt niet alleen op systemen die de toestand van dergelijke kritieke structuren beoordelen op bijvoorbeeld leeftijd en slijtage, maar ook op oplossingen die de wegeninfrastructuur veerkrachtiger maken. Alexander Dahl van het PTV Research Team doet onderzoek naar dit onderwerp.

Door Arshaad Ramdjan, PTV Group

Alexander: Het concept van “veerkracht” is niet nieuw in de vervoersector. Ons onderzoeksteam houdt zich al minstens tien jaar met dit onderwerp bezig en is betrokken geweest bij veel interessante projecten op het gebied van de bescherming van kritieke wegeninfrastructuur. Bijvoorbeeld U-THREAT – een project dat zich bezighoudt met de veerkracht van metrosystemen. Of Skribt(+) dat zich richt op de bescherming van kritieke tunnels en bruggen.

In principe analyseren we hoe goed de vervoersinfrastructuur het hoofd kan bieden aan negatieve effecten veroorzaakt door verstorende gebeurtenissen, of hoe een snelle terugkeer naar de dienst mogelijk kan worden gemaakt. We hebben het over onvoorspelbare gebeurtenissen die zelden voorkomen, zoals natuurverschijnselen, door mensen veroorzaakte veranderingen of technisch falen.

Alexander werkt aan het project “Optimalisering en verdere ontwikkeling van actie-tools ontworpen om de veerkracht van wegeninfrastructuur te beoordelen.  “Het doel van het project is om wegenbouwautoriteiten of andere bevoegde instanties een softwaretool te bieden die hen helpt zich voor te bereiden op gevaren.”

De tool is ontworpen om gebruikers in staat te stellen te analyseren hoe veerkrachtig een specifiek routetraject is ten aanzien van een breed scala aan verstorende gebeurtenissen en om geschikte maatregelen te identificeren om de veerkracht op een gerichte manier te vergroten. Mogelijke acties zijn onder meer: beperking van bedreigingen, optimale aanpassing of snel herstel.

EBP had de basisversie van de software al tijdens een vorig project ontwikkeld. Nu is het zaak de methodologie verder te ontwikkelen en het toepassingsgebied en de maatregelen uit te breiden. Momenteel is de tool beperkt tot het snelwegennet, maar het is de bedoeling ook andere vervoerswijzen, zoals spoorwegen en waterwegen, in de tool op te nemen.

 

 

-