Nieuwe kencijfers, betere toepassing?

donderdag 19 mei 2011
timer 3 min
Nieuwe kencijfers, betere toepassing (?) De laatste update van de parkeerkencijfers van het CROW dateert van 2004. Ze worden door gemeenten toegepast in bestemmingsplannen, bouwplannen en nota's parkeernormen. Hoewel de toelichtende tekst nadrukkelijk stelt dat de kencijfers slechts een hulpmiddel zijn, blijkt de praktijk vaak anders.
 Nieuwe kencijfers, betere toepassing?

 

In de meeste projecten of nota's worden de kencijfers 1 op 1 overgenomen. De kencijfers hebben zo een grote invloed gekregen op de ontwikkeling van het parkeeraanbod in Nederland.

In veel gevallen is hier niets mis mee en leidt toepassing van de kencijfers tot een goede bepaling van de parkeerbehoefte. In veel gevallen is dit ook niet zo.

Het vaststellen van de parkeerbehoefte bij een project is uiteindelijk maatwerk. Alleen zo is rekening te houden met bijvoorbeeld de invloed van parkeerregulering waardoor bezoekers veel minder met de auto zullen komen. Of met het feit dat het betreffende hotel volledig mikt op gasten die met bussen worden aangevoerd. Het omgekeerde doet zich ook voor. Gemeenten kunnen een parkeerprobleem ontkennen omdat “de kencijfers zijn gevolgd”. Er bestaat– al dan niet terecht – een grote angst om van de kencijfers af te wijken.

Momenteel worden de kencijfers geactualiseerd. Het resultaat valt in het najaar te verwachten.  
Lerend van de vele ervaringen biedt dit een unieke mogelijkheid om ook een duidelijker handreiking te bieden voor de wijze waarop de kencijfers bij voorkeur dienen te worden toegepast. Het volstaat mijns inziens echter niet meer om vast te stellen dat de kencijfers slechts een hulmiddel zijn. Er bestaat geen handreiking voor gemeenten die willen afwijken.

De situatie die ontstaat nadat de parkeerbehoefte is vastgesteld vraagt ook om meer duidelijkheid. Vaak wordt noodgedwongen toch van 'de norm' afgeweken. De procedures die dan gelden leveren nog vaak onduidelijkheden op. Moet elke nieuwe winkel in de hoofdstraat parkeerplaatsen aanleggen of geld storten? Moet er ook geld worden gestort als duidelijk is dat de parkeerbehoefte binnen de perken blijft? Dit soort aspecten valt buiten de nieuwe kencijfers maar zijn bijzonder relevant voor de gemeenten. De financiële kaders worden steeds smaller en dan is het toch jammer als bouwinitiatieven sneuvelen op het aantal parkeerplaatsen. De procedures zijn niet meer los te koppelen van de kencijfers.

Uiteindelijk staat de gemeente voor een eigen parkeerbeleid dat ook duurzaam is. De nieuwe kencijfers bieden een unieke kans om, lerend van de vele positieve en negatieve ervaring, ook de wijze waarop de kencijfers door gemeenten kunnen worden toegepast op een hoger niveau te brengen.

Tekst: Rob Jeuring - Ecorys


 

Terug naar overzicht ParkeerColumns >>>