Parkeerdata openen is de kunst

woensdag 11 februari 2015
timer 3 min
Het Nationaal Parkeerregister (NPR) stelt parkeerdata open waarmee marktpartijen en gemeenten toepassingen kunnen ontwikkelen voor bezoekers en bewoners. Dat biedt mogelijkheden, mits die data kunnen worden vertaald in inzichten. En daar ontbreekt het nog aan.

De aanbieders van parkeer- en reisinformatie zijn nog lang niet zover als de metereologen van Buienradar. Deze weer-app vertelt niet of het regent – dat kan de gebruiker wel zien als hij uit het raam kijkt – maar geeft een inschatting of de gebruiker een nat pak haalt, als hij over een half uur de deur uit gaat. En dat is waardevolle informatie. De parkeersector blijft vooralsnog steken in feiten en waarnemingen. Die zijn nog lang niet volledig, lang niet altijd actueel, vaak niet accuraat en regelmatig niet vindbaar. En dus ligt de focus sterk op het vergaren van en toegankelijk maken van data. Meer en beter staat voorop. Er wordt bijvoorbeeld veel energie gestoken in meer dynamische data over de actuele situatie: met chips in de grond bijvoorbeeld die doorgeven of de plek bezet is of niet, of door doorlopende waarnemingen van scanauto’s. Nuttig werk, maar nog niet de informatie waar gebruikers van informatiediensten iets mee kunnen.


Onderlinge samenhang begrijpen

Inzicht ontstaat als je de dynamiek van feiten en waarnemingen in hun onderlinge samenhang kunt begrijpen. Als weermannen en -vrouwen begrijpen hoe weersystemen werken. En als parkeerdienstverleners het verband kunnen leggen tussen sociale patronen, verkeersbewegingen en parkeerruimte. Het gaat dus niet zozeer om het verzamelen van open data, maar om het openen van de verzamelde data om hun betekenis te kunnen begrijpen. Pas als je dynamische parkeerdata over een langere termijn analyseert, kun je patronen in mobiliteit en parkeergedrag herkennen en voorspellen.


Gemeente hoort voorop te lopen

Bij Denion gebruiken wij daar, in samenwerking met de Universiteit van Leuven, Discovery-technieken voor. Het mooie van die technieken is dat zij meer opleveren dan gevraagd: niet alleen gezochte verbanden, maar ook onvermoede samenhangen. Als je de patronen herkent, kun je een automobilist de weg wijzen naar de gunstigste parkeerplaats op een drukke winkelavond, ook als de route op een punt is opgebroken wegens werkzaamheden en ook als er in de aangrenzende wijk een evenement wordt gehouden. Wij zijn misschien geneigd om de innovatie te verwachten van de private serviceproviders, die de apps ontwikkelen en parkeerdiensten leveren. Maar in het gebruik van parkeerdata en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen speelt de overheid een centrale rol, als hoeder van de toegankelijkheid en leefbaarheid van steden en straten. Het is dan ook aan de gemeente, als eigenaar van data, om voorop te lopen niet alleen in het openbaar maken, maar vooral ook in het inzichtelijk maken van parkeerdata.

Parkeerdata openen is de kunst - blog over wat te doen met de data die verzameld wordt