Van rode verkeerslichten naar groene doorstroming

dinsdag 18 mei 2021

Naast farmaceutische bedrijven zien ook fietsproducenten hun omzet stijgen dankzij corona. De fiets wordt ook wel de bestseller van de coronacrisis genoemd. In 2020 werden in totaal 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, 9 procent meer dan in 2019. De verkopen leidden tot een recordomzet van 1,65 miljard euro, 31 procent meer dan het jaar ervoor, meldden de RAI Vereniging en de BOVAG.

Door Bob Randsdorp, Royal Haskoning DHV

Meer mensen op de fiets is iets wat in Nederland wordt gestimuleerd. Meer fietsgebruik draagt bij aan een betere bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid. En is goed voor het klimaat. De Rijksoverheid zet samen met veel partijen in op het stimuleren van fietsgebruik. Op provinciaal niveau worden integrale uitvoeringsprogramma’s opgesteld en bij gemeentes krijgt fietsverkeer ook steeds meer aandacht.

Ook al vormt Nederland wereldwijd een van de koplopers op het gebied van faciliteren van fietsen, toch zijn er verbeterpunten mogelijk op het gebied van infrastructuur en afstemming met andere weggebruikers. Een van deze punten betreft rode verkeerslichten in combinatie met onnodig (lang) wachten. Onnodig wachten vormt nog steeds een grote ergernis voor fietsers.

Verkeerslichten ofwel verkeersregelinstallaties (VRI’s) vormen het ultieme instrument om mobiliteitsstromen op elkaar af te stemmen. Wereldwijd weet iedereen wat rood en groen betekent en wordt dit over het algemeen ook geaccepteerd. Voorwaarde is wel dat deze verkeersregelinstallatie geloofwaardig zijn en dat je niet te lang staat te wachten voor een rood verkeerslicht. Door een slechte afstelling kunnen lange wachttijden ontstaan, waardoor fietsers zelf besluiten wanneer ze de oversteek maken wat resulteert in gevaarlijke situaties.

Door de komst van slimme verkeerslichten en bijpassende software (iVRIs’s) wordt het makkelijker de verkeersveiligheid en doorstroming van fietsers te bevorderen. Steeds meer wordt de software ontworpen om als instrument om beleid te realiseren, bijvoorbeeld om fietsen te stimuleren. Software à la Flowtack koppelt beleid, slimme verkeerslichten en nieuwe databronnen moeiteloos aan elkaar en boekt forse resultaten voor een fietsminded wegbeheerder. De gemeente Deventer vormt een van de koplopers op het gebied van iVRI’s en het stimuleren van fietsverkeer. Door het toepassen van deze nieuwe technologie heeft de gemeente Deventer inmiddels 27% minder wachttijd voor fietsers weten te realiseren.