'Verstandig om bij autoluwe wijk enige flexibiliteit in te bouwen'

woensdag 30 september 2020
timer 2 min
De stelling voor het Parkeerpanel is deze keer; Nú kiezen voor een lage(re) parkeernorm: dé oplossing of de oorzaak van een toekomstig probleem? Mathijs Smissaert van parkeeradvies.com reageert op de stelling.

Het is een begrijpelijke keuze van gemeenten om in grotere steden bij nieuwbouw in of vlakbij het centrum een lagere parkeernorm in te voeren. Kopers kunnen immers bewust voor een dergelijke autoluwe wijk kiezen en de lange termijn trends wijzen naar het gebruik van deelauto’s en deelgebruik in combinatie met autonoom rijden.

Het is echter wel verstandig om bij de ontwikkeling van een autoluwe wijk enige flexibiliteit in te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van een wijk mobiliteitshub al rekening te houden met een later toe te voegen extra parkeerlaag. Een kwestie van de fundering en de constructie al hiervoor ontwerpen. Gemeenten kunnen hier eisen aan stellen om later niet met een wijk te zitten waar niemand meer wil wonen. Niemand kan immers de toekomst voorspellen en ook lange termijn trends kunnen zich tussentijds grillig gedragen. Zo kiezen mensen momenteel vanwege het Corona virus weer meer voor een eigen auto.