Aannemer Heijmans gaat werkzaamheden Nettelhorsterweg uitvoeren

woensdag 27 juli 2022

Aannemer Heijmans kwam na een aanbestedingstraject als beste partij uit de beoordeling. Bij de beoordeling van de aanbesteding waren de initiatiefnemers van de Slimste Weg betrokken, een primeur bij een aanbesteding voor een weg van de provincie. De initiatiefnemers hebben twee ambitiewensen ingebracht. De aannemer gaat nu met diverse belanghebbende aan de slag voor de verdere uitwerking.

Bron: Persbericht Heijmans

Rapid Circular Contracting

De provincie heeft de Rapid Circular Contracting (RCC) inkoopmethode toegepast. RCC insteek wordt geen volledig ingevuld ontwerp uitgevraagd, maar wordt gegund aan de best passende partner. Een RCC maakt gebruik van een Programma van Ambities in plaats van een Programma van Eisen.

Werkzaamheden voor verkeersveiligheid

De provincie gaat de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en de Broekstraat verbreden omdat deze te smal is. De kruispunten Wengersteeg en Broekstraat worden aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo komt er bij de oversteek bij de Broekstraat een middengeleider zodat fietsers hier de weg in 2 keer over kunnen steken. Het eerste deel van de Nettelhorsterweg wordt in de toekomst een doodlopende parallelweg. Fietsers gaan gebruik maken van deze parallelweg en aanliggende percelen blijven zo bereikbaar. Er komt een nieuw tracé ten oosten van de Nettelhorsterweg.

Uitvoering fase 1

In 2022 en 2023 voert Heijmans voor de provincie de 1e fase van de reconstructie van de Nettelhorsterweg en Goorseweg  uit. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.