Aantal reizigerskilometers toegenomen, maar nog niet op oude niveau

maandag 11 juli 2022

In 2021 is het aantal reizigerskilometers voor het totaal van alle vervoerwijzen ten opzichte van 2020 met 11 procent toegenomen. Wel lag het aantal reizigerskilometers vorig jaar bijna een kwart lager dan in 2019. Het aantal te voet afgelegde kilometers is sinds 2019 wel met meer dan de helft toegenomen. Er zijn vooral meer kilometers gereisd voor recreatieve doeleinden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bron: CBS

In 2021 bedroeg het aantal reizigerskilometers van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder 168,4 miljard. Dit is 11 procent meer dan in 2020. Vergeleken met 2019, toen er geen coronamaatregelen van toepassing waren, is het aantal kilometers bijna 23 procent lager. Toen bedroeg het aantal reizigerskilometers 218,8 miljard kilometer.

Er zijn in 2021 23 procent meer kilometers te voet afgelegd dan het jaar daarvoor, ten opzichte van twee jaar eerder zelfs 58 procent meer. In totaal liepen we vorig jaar 8,2 miljard kilometer.

Aantal treinreizigerskilometers gelijk gebleven

Het aantal reizigerskilometers met de trein is in 2021 en 2020 nagenoeg gelijk gebleven maar is 58 procent minder dan in 2019. In totaal werd er vorig jaar 10,2 miljard kilometer met de trein afgelegd. De kilometers met bus, tram en metro zijn in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 18 procent toegenomen. Ten opzichte van 2019 is er een afname van 46 procent.

Het aantal gefietste kilometers nam in 2021 ten opzichte met het jaar daarvoor toe met 3 procent, maar is 10 procent lager dan in 2019. Nederlanders legden vorig jaar 16,1 miljard kilometer af met de fiets.

Meer kilometers gereisd voor persoonlijke verzorging

Het aantal kilometers afgelegd voor diensten en verzorging alsmede dat voor toeren en wandelen lag in 2021 een vijfde hoger dan een jaar eerder. Voor diensten en verzorging zijn 4,4 miljard kilometers afgelegd, nagenoeg evenveel als in 2019. Voor toeren en wandelen 14,9 miljard, 56 procent meer dan in 2019. Om onderwijs of een cursus te volgen zijn in 2021 meer kilometers afgelegd dan een jaar eerder (14 procent), dat is 45 procent minder dan in 2019.

Voor van en naar het werk en ook zakelijk en beroepsmatig was er in 2021 geen noemenswaardig verschil met 2020 maar ten opzichte van 2019 lag het aantal gereisde kilometers ruim een kwart lager. In totaal legden we vorig jaar 36,3 miljard kilometer af van en naar het werk en 11,4 miljard voor zakelijke en beroepsmatige doeleinden.

Grillig mobiliteitsbeeld tijdens coronamaatregelen

Vanaf maart 2020 kondigde de overheid diverse maatregelen af om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het aantal reizigerskilometers nam daarna fors af. In april 2020 bereikte het aantal reizigerskilometers het laagste niveau: 7,1 miljard. In vergelijking met april van een jaar eerder lag het aantal kilometers 61 procent lager. Vanaf mei 2020 werden enkele coronamaatregelen versoepeld. Het aantal reizigerskilometers liep in juli op tot het hoogste punt na het begin van de coronamaatregelen: 15,5 miljard kilometer. Wel lag het aantal kilometers toen 13 procent lager dan een jaar eerder.

In oktober 2020 kondigde de overheid een gedeeltelijke lockdown af en op 14 december een strengere lockdown. Het aantal reizigerskilometers daalde in december naar 10,2 miljard kilometer, 43 procent minder dan in dezelfde maand het jaar daarvoor.

Vanaf maart 2021, na stapsgewijze versoepelingen van de maatregelen, nam het aantal reizigerskilometers weer toe tot iets meer dan 17 miljard kilometer in oktober. Na die maand volgde een aanscherping van de maatregelen. Op 19 december 2021 volgde weer een lockdown; het aantal gereisde kilometers nam daardoor weer af naar 13,1 miljard kilometer.

Bron: Shutterstock