Aantal telramen in de provincie Utrecht verder uitgebreid

maandag 2 mei 2022

Vorig jaar in de provincie Utrecht de Telraam pilot van start gegaan. Tijdens deze proef werd bij een twintigtal inwoners een zogenoemde telraamsensor geplaatst. De sensoren registreren het aantal verkeersbewegingen in de desbetreffende straat. De Telraam pilot leverde zo veel waardevolle informatie op dat de provincie heeft besloten om het aantal telraamsensoren verder uit te breiden. 

De telraamsensoren registreren hoe vaak bepaalde type voertuigen door een straat rijden. De sensoren maken hierin onderscheid tussen vrachtwagens, bestelbusjes, auto's, fietsers en voetgangers. De telraamsensoren registeren geen persoonsgegevens en slaan geen beelden van gezichten of nummerborden op. De sensoren zijn veilig en voldoen aan de privacywetgeving. 

Pilot-fase

Samen Meten Utrecht heeft op initiatief van de provincie Utrecht voor de pilotfase twintig inwoners geworven uit tien gemeenten, waaronder Nieuwegein, Houten en Amersfoort. Tijdens deze pilot, die liep van februari tot december 2021, is vooral gekeken naar de technische haalbaarheid en de praktische toepasbaarheid van het meetsysteem. Sommige deelnemers zijn zelf het gesprek aangegaan met hun eigen gemeente over de resultaten van de verkeerstellingen.

Volgens de provincie Utrecht waren de deelnemers erg enthousiast en betrokken. Het tellen leverde zoveel waardevolle informatie op dat er besloten is om de proef uit te breiden naar 300 tellers.

Klik op onderstaande link voor meer informatie op project Telraam.
samenmetenutrecht.nl