De Gezonde Weg

vrijdag 22 oktober 2021

De Gezonde Weg. Het klinkt als een contradictio in terminis. Toch zijn er wat betreft provincie Zuid-Holland genoeg kansen om een weg gezonder te maken. Zowel op het gebied van de concrete infrastructuur als van de mobiliteit.

Door Manon van Ketwich (Biind)

“We willen met de term Gezonde Weg een beetje prikkelen”, verklaart projectleider Hetti van Hamersveld de bijzonder naam. Want een weg roept nu eenmaal niet direct associaties op met een gezond leven, geeft ze toe. De afgelopen jaren was gezondheid geen beleidsthema binnen de provincie. “Het onderwerp was van onze radar verdwenen, onder meer door de overgang van jeugdzorg naar de gemeente en ook het afbouwen van onze rol op het gebied van zorg en welzijn. Nu pakken we het weer op. Gedeputeerde Staten hebben Gezond & veilig Zuid-Holland nadrukkelijk als ambitie benoemd. Dat geven we invulling door het thema binnen bestaande domeinen op te pakken. De Gezonde Weg zien we binnen infrastructuur en mobiliteit als een aanjaagproject.”

Voor onszelf hebben we vier verbeterpunten opgesteld:

  1. Onze werkprocessen moeten nog meer uitnodigen om vraagstukken integraal te bekijken en dus ook gezondheid mee te nemen bij infrastructurele projecten;
  2. Ruimtelijke ordening en mobiliteit moeten nog meer gezamenlijk optrekken;
  3. Partners zoeken om gezondheidseffecten te kwantificeren;
  4. Bewoners en gebruikers betrekken bij het ontwikkelen van verbeterpunten op een specifieke locatie.

Hoewel het project bij de provincie volgens Van Hamersveld nog in de kinderschoenen staat, zijn er meer dan voldoende ideeën. De Gezonde Weg kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Zo kun je denken aan de weg zelf, het asfalt en de stenen. Maar ook aan de figuurlijke weg die je aflegt om van A naar B te komen. “De dingen die we bedenken zijn niet allemaal nieuw. Zo stimuleren we al langer het gebruik van de fiets. Dat heeft voordelen voor de gezondheid van de fietser en de omwonenden en verbetert tegelijk de doorstroming. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Eerder nadenken over gezondheid

Om het gebruik van de fiets nog meer te stimuleren is er meer werk te doen voor de provincie. “We weten vaak van tevoren welke wegwerkzaamheden er op de planning staan. Voor automobilisten is goed geregeld dat ze op tijd worden geïnformeerd over afsluitingen en alternatieve routes. Terwijl fietsers het op de plek van de werkzaamheden vaak zelf maar moeten uitzoeken. Bij de projectplanning wordt de fiets pas later in de plannen meegenomen en rondom de weg geprojecteerd. Om dit te verbeteren moet er iets veranderen in de mindset zodat we evenredig veel aandacht besteden aan alle modaliteiten. Momenteel worden projecten vanuit één dimensie aangevlogen en zijn we eigenlijk altijd te laat. We zullen dus van tevoren moeten kijken welke gezondheidsaspecten we kunnen meenemen. Het zal afhankelijk zijn van het project welke mogelijkheden er zijn.”

De inrichting van de weg kan ook bijdrage aan de gezondheid van de gebruiker en omwonenden. Denk maar aan geluidsreducerend asfalt. “Of denk aan het stimuleren van beweging als je even staat te wachten bij de bushalte. En zo hebben we nog veel meer ideeën.”

Het is wel duidelijk dat er een andere denkwijze nodig is als je een weg gezond zou willen maken. “Tot nu toe is de infrastructuur altijd op gericht om de reistijd zo kort mogelijk te maken. Vanuit het oogpunt van gezondheid hoeft dat niet per se. Het gaat er vooral om dat je de reistijd voorspelbaar maakt. Minder stress is ook gezonder.”

Webinar Timmeren aan de Gezonde Weg

Op 2 november organiseert provincie Zuid-Holland het webinar Timmeren aan de Gezonde Weg. Hetti van Hamersveld zal dan meer vertellen over het project. “We hopen dat dit het begin is van een netwerk van mensen die met dit onderwerp bezig zijn. Zodat we elkaar verder kunnen helpen.” Ook Thalia Verkade, co-auteur van het boek ‘Het recht van de snelste’ zal een presentatie geven. Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden