Gedragsbeïnvloeding als integraal onderdeel van mobiliteitsbeleid

maandag 18 januari 2021

Gelukkig krijgt gedragsbeïnvloeding, langzaam maar zeker, steeds meer aandacht in de mobiliteitswereld. Waarbij diverse mensen al overtuigd zijn van het nut van het inzetten van dit instrument, zien andere het nog als een leuk trucje dat we wellicht kunnen inzetten als we het met infra niet meer kunnen oplossen.

Door Gertjan Hanckmann, Kragten

Gedragsbeïnvloeding is veel meer dan het inzetten van wat slimme trucjes. Als Kragten zien wij gedragsbeïnvloeding als een integraal onderdeel van onze advisering. Dit begint al op beleidsniveau. Zowel bij het verkeersveiligheidsbeleid als het algehele mobiliteitsbeleid nemen we gedrag op in het beleid. Bij een integrale aanpak hoort gedragsbeïnvloeding.

Vaak zien we maatregelen en campagnes in het kader van gedragsbeïnvloeding naast de infrastructurele maatregelen staan. Maar laat deze nu eens echt samen komen. Een oplossing ligt niet bij het een óf het ander. De oplossing is maar al te vaak het een mét het ander. Dat moet dan ook het nieuwe normaal worden in onze mobiliteitsaanpak. Alleen zo kom je tot een echte verandering in de aanpak van mobiliteit.

We zien ook al mooie voorbeelden. De gemeente Horst aan de Maas ontwikkelde zelf de aanpak “Veilig op Weg”. Dit is een integrale aanpak waarin samen met inwoners campagnes worden ontwikkeld. Regelmatig in de samenwerking met een fysieke aanpassing. Deze aanpak wordt nu zelfs uitgerold naar heel Noord-Limburg.

Zelf passen wij deze integrale benadering toe bij het opstellen van onze verkeersveiligheidsplannen bijvoorbeeld in Roermond, het analyseren van verkeersonveilige situaties bijvoorbeeld in de gemeente Gemert-Bakel of het aanpakken van de parkeerproblematiek bijvoorbeeld in de gemeente Venlo. 

Ook wij ontwikkelen nog losse campagnes, zoals een fietsverlichtingscampagne of recent een actie tegen afleiding in het verkeer bij 10- tot 12-jarigen voor ROV Oost-Nederland. Bij deze aanpak kijken we verder dan het bedenken van een leuke actie. Uiteindelijk is het doel om deze campagne op termijn niet meer te hoeven voeren. Daarvoor moet je de problematiek integraal gaan oppakken en de samenwerking met meer partijen gaan opzoeken.

Laten we samen dan ook deze stappen gaan zetten, om gedragsbeïnvloeding een integraal onderdeel van mobiliteitsbeleid te laten worden.